MKB-Nederland en VNO-NCW zijn verheugd dat staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken extra maatregelen neemt om de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbestedingen te verbeteren. Rechtsbescherming is een voorwaarde in de relatie tussen ondernemers en overheden bij aanbestedingen.

De staatssecretaris schrijft in een brief aan de Tweede Kamer met aanvullende maatregelen te komen om ondernemers beter te beschermen bij aanbestedingsgeschillen. “We zijn blij dat de staatssecretaris goed naar ons heeft geluisterd en de zorgen van ondernemers serieus neemt”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. “De staatssecretaris pakt het door ons aangekaarte probleem van het gemis van een stok achter de deur bij klachtafhandeling nu daadwerkelijk op.”

Ondernemers schreven in september nog dat ze de maatregelen die de staatssecretaris toen aankondigde om de kansen van het mkb bij overheidsaanbestedingen te vergroten een wassen neus zijn, zolang klachten over de procedure niet onafhankelijk worden beoordeeld. Ondernemers durven nu niet eens een klacht in te dienen. De ondernemersorganisaties zijn daarom blij dat de staatssecretaris daarnaar heeft geluisterd.

Meer aandacht voor het nemen van tijd

Keijzer wil de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) hiervoor in positie te brengen. Ook komt er nu meer aandacht voor het nemen van tijd voor klachtafhandeling en de opvolging daarvan. In haar brief benadrukt ze nogmaals dat aanbestedende overheden adviezen van de CvAE op basis van ‘comply or explain’ (toepassen of uitleggen) moeten overnemen.

MKB-Nederland en VNO-NCW gaan daarom graag samen met de leden en aanbestedende diensten de rechtsbescherming naar een hoger niveau brengen, zoals de staatssecretaris dat in haar plannen ook voorstelt.

Natuurlijk hangt de effectiviteit van de rechtsbescherming af van de uitvoering in de praktijk; de organisaties zijn daarom voorstander van jaarlijkse monitoring. Het is nu aan de overheden om te laten zien dat zij het aanbesteden – met een jaarlijkse omvang van 74 miljard euro – serieus willen professionaliseren.

Extra aandacht

Voor MKB-Nederland en VNO-NCW zal in de praktijk met het oog op de uitvoering extra aandacht uitgaan naar de borging van de rechtsbescherming in de regelgeving, de toepassing van comply or explain, en de rol van de CvAE in relatie tot de opschortende werking.

Lees ook: Aanbesteding WMO-vervoer voor Den Helder is mislukt

VNO-NCW
Print Friendly, PDF & Email