De kuip van Gent krijgt er 447 fietsparkeerplaatsen bij. Daarvan zijn 62 voorbehouden voor niet-standaardfietsen zoals bakfietsen of kratjesfietsen. Meer ruimte en infrastructuur voor fietsers is nodig om het sterk stijgende aantal fietsers op te vangen. 

Gent telt elk jaar meer fietsers. De registraties van de fietstelpalen in Gent bevestigen die tendens: het aantal fietsdoortochten aan de Coupure en de Visserij is de laatste zeven jaar spectaculair gestegen. Sinds de invoering van het circulatieplan worden er zelfs 20% meer fietsers geteld aan de fietstelpalen. De infrastructuur kan dus niet achterblijven.

“Als we meer mensen op de fiets willen, moeten we ruimte voor fietsers voorzien. Niet alleen op straat, maar ook om ze te stallen.”, aldus Filip Watteeuw – schepen van Mobiliteit Gent.

Veel woonstraten kampen echter met een tekort aan fietsenstallingen om die groei op te vangen. Vooral in wijken met een hoge bevolkingsdichtheid en gesloten bebouwing plaatsen bewoners hun fiets tegen de gevel of op het voetpad. Niet ideaal voor de bewoners, maar ook niet voor rolstoelgebruikers of ouders met een kinderwagen, die dan moeilijk kunnen passeren. Bovendien zijn fietsen die niet vastgemaakt zijn aan een stalling een makkelijke prooi voor fietsdieven en horen in fietsparkeerplaatsen.

Nooit verder dan 100 meter voor een fietsenstalling

In de binnenstad en binnen de 19de-eeuwse gordel moet op 100 meter wandelafstand van elke voordeur een fietsenstalling te vinden zijn. Dat is het streefdoel van het mobiliteitsbeleid van de Stad Gent. Om dat doel te bereiken worden al sinds maart 2015 extra stallingen en fietsparkeerplaatsen geplaatst. Door gebiedsgericht onderzoek wordt bepaald waar er stallingen nodig zijn. Wijk per wijk worden de noden in kaart gebracht en aangevuld met suggesties van bewoners.

Lees ook  Voetgangers krijgen vrij baan in Gentse binnenstad

Evenwicht

Intussen werden negen wijken volledig in kaart gebracht. Na de Brugse Poort, Rooigem-Malem, Ledeberg, Oud Gentbrugge, Stationsbuurt-Noord en Sluizeken-Tolhuis-Ham en Macharius-Heirnis en eerder dit jaar de wijken Elisabethbegijnhof en Papegaai is nu het historisch centrum aan de beurt. Bij het plaatsen van de extra stallingen en fietsparkeerplaatsen streeft het stadsbestuur naar het vrijwaren van autoparkeerplaatsen waar mogelijk. De Stad zoekt naar een evenwicht dat goed is voor alle bewoners, zowel voor eigenaars van wagens als voor fietseigenaars.

Lees ook: Nieuwe bewegwijzering voetgangers in Gentse binnenstad

Filip Watteeuw
Print Friendly, PDF & Email