Print Friendly, PDF & Email

De gegevens van BMW of MINI rijders of diegenen die deze wagens hebben gereden waarvan de ongevallen- en/of pechhulp door Allianz Global Assistance Nederland wordt of werd uitgevoerd zijn in handen gekomen van criminelen. In een email bericht de maatschappij vandaag haar klanten over dit voorval, dit naar aanleiding van de nieuwe regelgeving met betrekking tot de opslag van persoonsgegevens.

Om ervoor te zorgen dat Allianz bij brand of een andere calamiteit de continuïteit van de bedrijfsvoering kan waarborgen, hebben zij onder andere een back-up van alle gegevens opgeslagen op een externe, beveiligde locatie. De kluis met back-up gegevens is uit die beveiligde locatie gestolen. 

Datalek Allianz veel groter dan gedacht.

Het gaat enerzijds om polisgegevens van ongeveer 260.000 mensen die in de afgelopen vijf jaar bij Allianz een reisverzekering, fietsverzekering of autopechverzekering hadden afgesloten. Anderzijds betreft het de gegevens van klanten van autodealers en leasemaatschappijen waarvoor Allianz de administratie van de pechhulp regelt.

Het gaat om twee miljoen kentekens en voertuigmodellen.

In de back-up zitten persoonsgegevens zoals contactgegevens en voertuiggegevens. Klanten kregen deze email omdat gegevens van hen en het betreffende voertuig getroffen zijn. Volgens Allianz Global Assistance Nederland is de gestolen data alleen toegankelijk voor personen met specifieke apparatuur en kennis. Een team gespecialiseerde IT’ers en externe experts controleert nu dagelijks of de gegevens worden misbruikt. Vooralsnog is er geen enkele aanwijzing dat de daders iets met de gegevens hebben gedaan.

Wat betekent dit voor klanten?

“Wij betreuren het zeer dat uw gegevens die aan ons waren toevertrouwd, gestolen zijn. Wij werken er hard aan om de mogelijke gevolgen voor u te beperken. Wij adviseren u bedachtzaam te zijn op eventuele Phishing e-mails.”, aldus Willem Snijders -Chief Executive Officer.

Allianz Global Assistance Nederland heeft aangifte van diefstal gedaan bij de politie en het onderzoek loopt nog. Externe experts zijn onmiddellijk aan de slag gegaan en Allianz Partners heeft maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Tevens hebben zij het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees ook: Achmea sluit zich aan bij Partners For Automated Vehicle Education