Print Friendly, PDF & Email

Schoon en emissievrij vrachtverkeer in de stad móet opgenomen worden in de door Frans Timmermans aangekondigde Europese ‘Green deal’. Zes toonaangevende Nederlandse bedrijven roepen hier samen met andere Europese bedrijven, een Nederlandse en Europese brancheorganisatie én Natuur & Milieu toe op.

Europees klimaatcommissaris Frans Timmermans kondigde eerder aan binnen de eerste 100 dagen van zijn termijn te komen met een Europese ‘Green Deal’. Het doel van deze deal is dat de Europese uitstoot van broeikasgassen als CO2 in 2030 ruim gehalveerd is. 

Genoemde partijen vragen Timmermans vandaag in een brief extra aandacht voor de inzet (acties en middelen) om emissievrij vrachtvervoer in steden te kunnen verwezenlijken. 

‘In navolging op de elektrische auto, is nu het moment om vrachtwagens te verduurzamen. Deze oproep laat zien dat het bedrijfsleven de urgentie ziet en bereid is stappen te zetten, maar daarbij wel steun nodig heeft van de nationale en Europese overheid’, aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

Bedrijven willen steun voor schone vrachtwagens

De bedrijven, waaronder Unilever en Vos Logistics, geloven in de potentie van emissievrij vrachttransport in steden om de CO2-uitstoot te verminderen, luchtkwaliteit te verbeteren en leefbaarheid in steden te vergroten. De beschikbaarheid van schone vrachtvoertuigen is van groot belang om de afspraak in het klimaatakkoord voor de introductie van de zero emissie zones voor stadslogistiek in 30 tot 40 steden in Nederland in 2025 te kunnen halen. De partijen vragen om de juiste ondersteuning om de komende jaren concrete stappen te kunnen zetten. 

“Net als veel andere transportondernemingen ambiëren wij emissievrij transport. Technisch is het haalbaar, maar we zijn afhankelijk van het aanbod van goede en betaalbare elektrische voertuigen. Door regelgeving en financiële prikkels kunnen overheden het tempo van deze transitie in belangrijke mate bepalen.”, aldus CEO van Vos Logistics Frank Verhoeven.

Stand van zaken in Nederland

Lees ook  Brusselse richtlijnen of wetgeving: zegen of last voor Nederland?

De Nederlandse regering gaat in 2020 de transitie naar nul emissie vrachtvervoer stimuleren. Bedrijven kunnen een aanschafsubsidie aanvragen die ten minste 40% van de extra kosten ten opzichte een fossiel voertuig zal vergoeden. Op dit moment rijden er volgens het CBS 135 emissievrije vrachtwagens en ruim 3000 elektrische bestelbussen in Nederland. Dat is minder dan 1% van alle bedrijfswagens. Dit komt onder andere doordat er vrijwel alleen test- en omgebouwde vrachtwagens beschikbaar zijn. Wat betreft elektrische bestelbussen is het aanbod van verschillende modellen beperkt. Een groter aanbod van voertuigen is dus cruciaal.

“In lijn met het Klimaatakkoord zet TLN zich in voor de overstap naar zero emissie bevoorrading van de grotere steden. De elektrische vrachtauto’s om dat te kunnen doen moeten er dan natuurlijk wel komen. En voor redelijke prijzen.”, aldus Elisabeth Post, voorzitter van TLN.

Daarom is het van belang dat Brussel scherpe normen stelt waardoor er veel meer elektrische vrachtauto’s geproduceerd zullen worden. Tegelijkertijd moeten we in Nederland snel aan de slag om de laadinfrastructuur tijdig op orde te hebben. Zonder dikke kabels in de grond kunnen er geen e-trucks rijden in de binnenstad.

De Nederlandse bedrijven die de oproep aan Timmermans ondersteunen zijn: Van der Wal, VOS Logistics, Breytner, Unilever, De Rooy en FastNed.

Lees ook: €18,5 mln Europese subsidie voor spoorverbindingen