Binnen Pitane Mobility versie 10 werd veel aandacht besteed aan de nieuwe automatische wagenplanning. Immers is bij veel bedrijven het plannen van wagens een complexe zaak die rekening moet houden met veel factoren zoals actieradius van de wagen, pauze- en diensttijden van de chauffeur en de inzet van het juiste materiaal om te voldoen aan de verwachtingen van de reiziger.

De afgelopen periode werd de automatische wagenplanning doorontwikkeld en getest op de werkvloer bij de verkeersleiding van Trevvel. Dit Rotterdamse bedrijf verwerkt ruim 6000 ritopdrachten per dag en maakt gebruik van Pitane Mobility versie 10.

Dynamische planning met controle actuele verkeersinformatie

Omdat het hier vaak ook nog om ‘last-minute’ wijzigingen gaat werd gekozen om tot het laatste moment te wachten om de juiste wagen te selecteren voor de opdrachten. Alle factoren die meespelen om de juiste wagen te bepalen voor een route of ritopdracht voor reizigers zoals lage instap, rolstoelvervoer, instappen via de lift, gebruik van hulpmiddelen, etc. worden gecontroleerd tijdens de dynamische planning.

Verschillende methodes om in te zetten als plansysteem

Bij groepsvervoer automatische wagenplanning, en zeker bij schoolvervoer, is in de meeste gevallen geen sprake van het inzetten van automatische plansystemen voor de wagen omdat wagen en chauffeur doorgaans voor een langere periode reeds vastliggen.

Bij doelgroepenvervoer waarbij men doorgaans tot 1 uur voorafgaande aan het vervoer kan bestellen voorziet de software in een aantal mogelijke planningsmethoden waarvan de meest sprekende wellicht de opstartplanning is. Deze opstartplanning is relatief gemakkelijk te bepalen op basis van de locatie waar de wagen zich in de ochtend bevindt zoals het huisadres van de chauffeur, het basepoint of de stalling van de wagen.

Toch nog even wennen voor de planner…

Complexer wordt automatische wagenplanning wanneer we gedurende de dag duizenden ritopdrachten ontvangen die tot optimale routes worden gecombineerd en automatisch moeten worden toegewezen aan de juiste voertuigen. Pitane Mobility biedt dynamische wagenplanning met controle van actuele verkeersinformatie.

Voor de planner is automatische wagenplanning even wennen en vooral uitzoeken waarom de automaat een andere wagen koos dan wat hij in gedachten had voor dezelfde ritopdracht. Bij nader onderzoek blijkt dan vaak actuele verkeersinformatie de aanleiding te zijn geweest voor de gemaakte keuze. Andere keuze-elementen zijn dan bewaking van de pauze- en roostertijden en de actieradius van de wagen.

Lees ook: Strop voor LeasePlan van minimaal €92 mln door een mislukte SAP implementatie

Print Friendly, PDF & Email