Print Friendly, PDF & Email

Voorlopig is Brussel de enige stad in België waar Uber actief is. Maar met het nieuwe Vlaamse taxidecreet kan dat snel veranderen. Uit een enquete van YouGov blijkt volgens de Bond Beter Leefmilieu dat een meerderheid van de Uber- en taxigebruikers zijn of haar wil rit delen, als die daardoor goedkoper wordt.

Beleidsmedewerker en Woordvoerder Mobiliteit en Klimaat Laurien Spruyt schrijft dat de enquête ook aangeeft dat 57 procent van de Brusselse Uber- en taxigebruikers bereid is per kilometer 15 à 20 cent meer te betalen voor een emissievrije wagen. Die hoge ‘willingness to pay’ toont aan dat Brusselse Ubergebruikers sterk vragende partij zijn voor de elektrificatie van de Ubervloot. De prijs van de Uberdiensten verhogen is geen expliciete eis van de #TrueCostOfUber-coalitie.

samenwerken in plaats van concurreren

Bond Beter Leefmilieu vraagt Uber om meteen schoon te starten voor zijn taxigebruikers door te kiezen voor 100% elektrische voertuigen en samen te werken met openbaar vervoer in plaats van te concurreren.

“Wij werken samen met Antwerpen, Leuven en Gent aan de vergroening van de taxisector. Uber dreigt de geleverde inspanningen voor een betere luchtkwaliteit onderuit te halen. Het bedrijf kan specifiëren welke wagens het opneemt in de app en welke niet. Wij vragen Uber om alleen elektrische voertuigen op te nemen in de app en er zo voor te zorgen dat zijn activiteiten de luchtkwaliteit in onze steden niet verder verslechteren. Daarnaast moet Uber – net als in Londen – chauffeurs financieel ondersteunen bij de overschakeling naar emissievrije modellen en moet het binnen de sociale wetgeving opereren. We vragen aan de steden om hun lokale reglementen aan te passen opdat Uber geen vrij spel krijgt om luchtvervuiling en files te veroorzaken.”, aldus Laurien Spruyt,

Dat Uber in andere landen extra verkeer, file en vervuiling veroorzaakt en er concurreert met het openbaar vervoer, bewijst recent onderzoek van transportorganisatie Transport & Environment. Sinds de komst van Uber in Londen, de grootste Europese markt, zijn ritten met traditionele taxi’s en Uber-diensten met ongeveer 25 procent toegenomen. 

Lees ook  Onderhandelingen: Brussels Airlines sluit akkoord met cabinevakbonden

Dit komt sterk overeen met de stijging van de totale CO2-uitstoot met 23 procent voor de traditionele taxi’s en Uber-diensten samen in het Verenigd Koninkrijk in dezelfde periode. 

Lees ook: Bolt wordt nieuwe pagina in hoofdpijndossier voor Uber