[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Grote verschillen tussen overheidsbeleid voor busbedrijven binnen de Europese grenzen. Terwijl Nederlandse busbedrijven in Den Haag betoogden voor meer duidelijkheid, en aan het einde van de dag huiswaarts keerden zonder enige toezegging, zijn in België weer volle touringcars op de wegen toegestaan en werd in Duitsland de betoging van busbedrijven onmiddellijk beloond met de toezegging van de overheid dat er een aanzienlijke steun in aantocht is.

Eindresultaat van de grootste demonstratie ooit in de Duitse touringcarsector was de aankondiging van de federale minister van Transport Andreas Scheuer dat er vanuit Berlijn  financiële steun voor busbedrijven in aantocht is. De 170 miljoen euro die het bdo in mei al berekende en sindsdien definitief is goedgekeurd door de hele coalitieregering.

in juli is de steun beschikbaar

Het geld komt uit de begroting van het Federale Ministerie van Verkeer. BDO President Hülsmann bedankte de federale minister van Verkeer en de politici voor vervoer, toerisme en begroting van de hele regeringscoalitie na lange onderhandelingen voor hun inzet voor het behoud van busbedrijven en voor milieuvriendelijke mobiliteit. Al in juli zou het geld beschikbaar zijn voor bedrijven in de bussector die bijzonder hard zijn getroffen door de Corona-crisis en die vanaf 17 maart alle inkomstenkansen zijn ontnomen met een volledig rijverbod.

Foto: BDO

Lees ook: Touringcarsector in België kan weer volop aan de slag

Print Friendly, PDF & Email