Print Friendly, PDF & Email

We hebben in ons land een wereldprimeur. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet onlangs op hun nieuwspagina weten dat Nederland deze week als eerste land ter wereld een digitaal overzicht krijgt van verkeersborden. De gegevens van de verkeersborden worden digitaal opgeslagen via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en als open data gratis beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld wegbeheerders en leveranciers van informatiediensten. 

De NDW is gespecialiseerd op het gebied van dataverzameling van wegverkeersgegevens. In de NDW werken 19 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens. De partners in NDW zijn alle provincies, Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Vervoerregio Amsterdam en de vier grote gemeenten.

Door het verwerken van alle informatie van deze verkeersborden in navigatiesystemen en verkeersapps, kunnen weggebruikers up-to-date en correcte informatie krijgen over verkeerssituaties (zoals wegwerkzaamheden, evenementen etc.) op hun desbetreffende route. Vanaf nu wordt de data van de verkeersbordenborden langs hoofdwegen en provinciale wegen en de data van de verkeersborden in 130 grootste gemeenten in ons land opgehaald en beschikbaar gesteld. Later volgt de data van de rest van de verkeersborden van kleinere gemeenten in ons land, waarschijnlijk na de zomer. 

HR Group, gespecialiseerd in verkeersobjecten in de openbare ruimte verzameld de gegevens en houdt de komende twee jaar en misschien wel langer de informatie up-to-date. Dit project zal de verkeersveiligheid goed doen, met name de actuele en juiste informatie die kan gegeven worden aan weggebruikers over geldende maximumsnelheden, laad en lospunten, inhaalverboden, parkeermogelijkheden, wegversmallingen etc. kan eraan bijdragen dat het veiliger wordt op de wegen.

Lees ook  Spionage en handel: de dunne lijn tussen China en Europa

Lees ook: Amsterdam en Rotterdam stellen mondkapjesplicht in

Pitane Apps New Generation