Print Friendly, PDF & Email

De Lijn heeft beslist voorlopig geen projecten stedelijk autonoom vervoer op te starten. Dat werd beslist na een haalbaarheidsstudie en in gemeenschappelijk overleg met de partnersteden Genk, Leuven, Antwerpen en Mechelen. De oorspronkelijke doelstellingen van de pilootprojecten bleken nog niet realiseerbaar binnen de huidige context. De Raad van Bestuur van De Lijn bekrachtigde vandaag deze beslissing.

De Lijn startte samen met Brussels Airport Company een eerste project autonoom vervoer in 2018. Ondertussen volbracht de zelfrijdende shuttle op de Brusselse luchthaven zijn eerste ritten. De Lijn, Antwerpen, Genk, Leuven en Mechelen besloten om samen de mogelijkheden voor stedelijke projecten met zelfrijdende vervoer te analyseren. Die moesten zo goed mogelijk voldoen aan de verschillende criteria voor autonoom vervoer (technische haalbaarheid, reizigerspotentieel,  betaalbaarheid,…) 

“Helaas is gebleken dat een zelfrijdende shuttle tussen Arenberg en de Vaartkom niet alleen erg kostelijk maar ook technisch moeilijk realiseerbaar is”, verduidelijkt Leuvens schepen van mobiliteit David Dessers. “In het nieuwe netplan zullen de gekende bussen van De Lijn zorgen voor een vlotte verbinding tussen Arenberg en de Vaartkom. Ondertussen blijven we volop inzetten op hoogwaardig, aantrekkelijk en duurzaam openbaar vervoer. Tegen 2030 willen we immers het aantal gebruikers van het openbaar vervoer verdubbelen, om de stad bereikbaar te houden en onze klimaatdoelstellingen te behalen.”

Na een initieel ontwikkeltraject zou het stedelijk autonoom vervoer worden opgestart. Hierbij werd onder andere steeds uitgegaan van een significante mobiliteitswaarde, van voertuigen zonder veiligheidssteward, en van een operationele kost lager dan die van klassiek vervoer zodat de hoge ontwikkelkosten en opstartinvesteringen op termijn terugverdiend konden worden. Er werd vervolgens een onderhandelingsprocedure opgestart om in dialoog met potentiële constructeurs de projecten te kunnen uitwerken.

De markt voor autonoom vervoer blijkt de voorbije jaren niet de eerder aangekondigde technologische evolutie te hebben bereikt. Koplopers in de technologierace investeren nog steeds liever in ontwikkeling in plaats van in commercialisering. De aangeboden technologische mogelijkheden bleken omwille van performantie en betrouwbaarheid nog niet geschikt voor complexe stedelijke verkeerssituaties. Al deze elementen beïnvloedden het kostenplaatje op significante wijze, waardoor de ontwikkelkosten en projectprijzen fors hoger uitvielen, en ook Covid19 creëert bijkomende druk op de budgetten. De combinatie van deze verschillende factoren zorgde er uiteindelijk voor dat niet werd voldaan aan de specifieke noden van De Lijn en van de betrokken steden. De slotsom was dat de beoogde projecten stedelijk autonoom vervoer nog niet realiseerbaar waren binnen de vooropgestelde randvoorwaarden. De Lijn en de partnersteden hebben vervolgens in goed overleg beslist om de onderhandelingsprocedure stop te zetten en de opdracht niet te gunnen.

De projectvoorbereiding en de gevoerde onderhandelingen met technologieaanbieders zijn alleszins een zeer interessant leerproces geweest voor alle betrokkenen. De Lijn neemt de leereffecten dan ook mee in haar toekomstige projecten én in het autonoom vervoer project op Brussels Airport.

“De Lijn blijft nauwgezet de vinger aan de pols houden van autonoom vervoer en de verdere ontwikkeling ervan, zoals met Brussels Airport Company en constructeur 2getthere op de luchthaven van Zaventem. Verder zetten we ook voluit in op de digitalisering van ons aanbod en de elektrificatie van ons voertuigenpark. We oordelen dat vandaag het niet het juiste moment is om ook bijkomende projecten autonoom vervoer op te starten maar bereiden ons wel verder voor op een toekomst waarin baanbrekende innovaties ons zullen toelaten om het aanbod voor de klant steeds verder te optimaliseren.”, aldus Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn.

Lees ook: Ann Schoubs benoemd tot nieuwe directeur-generaal De Lijn 

De Lijn Gent
De Lijn Gent