Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het nieuwe jaar van luchthavenexploitant Schiphol staat bol van de onzekerheden. En dat is niet alleen de schuld van de coronacrisis die de luchtvaartsector in zijn geheel raakt. Ook spelen er zaken als de kwestie rond de milieuvergunning, het al dan niet openen van Lelystad Airport en de verdere verduurzamingsslag waar Schiphol voor staat. De luchthaven houdt later op maandag zijn nieuwjaarsbijeenkomst waarbij wordt vooruitgekeken naar 2022.

De luchthaven ging voor dit jaar vooralsnog uit van gematigde groei. Momenteel mogen er jaarlijks maximaal 500.000 vliegbewegingen plaatsvinden. Om de overlast voor omwonenden te beperken zou groei hand in hand moeten gaan met stiller en schoner vliegen. Volgens verschillende berichten zou de luchthavenexploitant zich echter nu al niet aan de geldende stikstofregels houden. De luchthaven is ook nog in afwachting van een milieuvergunning.

In het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU staat te lezen dat er “diverse uitdagingen” spelen op het gebied van stikstof, fijnstof, geluidsoverlast en de kwaliteit van de leefomgeving. Maar de partijen willen ook dat Nederland, mede door de sterke positie van Schiphol, voor grote bedrijven aantrekkelijk blijft.

Het al dan niet openen van Lelystad Airport voor vakantievluchten ligt ook op het bord van het nieuwe kabinet dat maandag op het bordes staat. In het vorige regeerakkoord was afgesproken dat Lelystad vakantievluchten gaat overnemen van Schiphol, dat daardoor meer ruimte krijgt zich te ontwikkelen als internationaal knooppunt. De opening van Lelystad was door de coronacrisis al uitgesteld naar november vorig jaar en liep mede door de trage voortgang van de formatie verdere vertraging op.

Verder zorgt ook de bouw van de nieuwe A-pier voor hoofdbrekens. Na intensief overleg werd besloten om te breken met bouwers Ballast Nedam en TAV. De bouw van de pier, die in 2019 al opgeleverd had moeten worden, ging gepaard met hogere kosten en duurde ook langer dan gepland. Schiphol zoekt momenteel naar een nieuwe aannemer die de nieuwe pier moet afbouwen.

Ook speelt de kwestie rond gezondheidsrisico’s die medewerkers op Schiphol lopen door dagelijks in de uitlaatgassen van vliegtuigen en dieselvoertuigen te werken. Vakbond FNV kondigde eerder aan werkgevers aansprakelijk te stellen voor geleden gezondheidsschade.

Lees ook: Flinke toename van passagiers van en naar RTHA

Schiphol hal 3