Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Consumenten moeten zelf kunnen bepalen of ze data uit hun auto’s delen en met wie. Dit geeft hun de vrije keuze van een garage en zorgt ervoor dat reparatie en onderhoud betaalbaar blijven. Ook moeten de gegevens goed beschermd zijn. Uit Europees onderzoek blijkt dat ruim 75% van de automobilisten bij aankoop van hun voertuig naar eigen zeggen geen toestemming heeft gegeven om data te delen. Bovendien denken verreweg de meeste automobilisten dat ze geen zeggenschap hebben over de data die hun auto verzendt. Alle reden voor de ANWB en haar partners om hier aandacht voor te vragen.

Steeds meer auto’s leggen gegevens vast over de staat van de auto en het rijgedrag van de bestuurder. Deze gegevens worden via een dataverbinding doorgestuurd naar de autofabrikant, vaak zonder dat de autobezitter dat weet. Er moet daarom wetgeving komen waarmee de toegankelijkheid van autodata wordt geregeld. Dat vindt AFCAR NL, een samenwerkingsverband van de ANWB, BOVAG, FOCWA, RAI Aftermarket, RAI Equipment, VACO, Verbond van Verzekeraars en VNA. 

Het doorgeven van voertuiggegevens kan voordelen opleveren voor automobilisten, zoals het waarschuwen voor pech, vervanging van onderdelen of een advies om zuiniger te rijden. Of zelfs voor gevaarlijk rijgedrag. Toch is er ook een belangrijke keerzijde. Zo kunnen autobezitters worden verplicht om onderhoud alleen op (dure) onderhoudsadressen uit te voeren die zijn aangewezen door de fabrikant. Hierdoor wordt de keuzevrijheid voor consumenten beperkt. Daarnaast moeten garages gaan betalen voor gebruik van de data die de fabrikant heeft verzameld. De garage zal deze kosten weer doorberekenen aan de consument. Vanaf 2030 gaat het in Europa dan jaarlijks om 65 miljard euro aan extra kosten voor de consument en de markt. 

In een brief aan de ministers van EZK en I&W doet de ANWB en de partners binnen AFCAR NL een dringend beroep om te zorgen dat er wetgeving komt voor de autobranche voor het delen van data door voertuigen. Deze maand buigt de Europese Commissie zich over een wetsontwerp waarin de uitgangspunten en algemene regels geformuleerd worden over het delen van data tussen private partijen.

De ANWB vindt dat automobiliteit in de toekomst veilig, schoon, efficiënt en inclusief moet zijn en zet zich daarom onder meer in voor keuzevrijheid en betaalbaarheid. De toegankelijkheid van autodata is hierbij een cruciale factor, aldus de ANWB.

Lees ook: Prijzen publiek laadpunt vaak onduidelijk vooraf