Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De gemeente Den Haag en haar bewoners zijn de overlast van de deelscooters meer dan zat. Volgens het Ad zijn de parkeerproblemen met deelscooters inmiddels zodanig opgelopen dat de gemeente Den Haag geen nieuwe aanbieders meer toelaat in de stad. Het links en rechts op de stoep parkeren van de Felyxen, Go’s en Checks leidt tot veel ergernis in de stad. Het probleem is niet echt nieuw want veel gemeenten kampen inmiddels al jaren met dezelfde overlast. 

Bejaarden die gebruik maken van een rollator of rolstoel, kunnen de stoep op veel plaatsen nauwelijks nog gebruiken. Jonge moeders of oma’s met de kinderwagen herkennen het probleem en moeten steeds vaker de openbare weg op om de hinder te vermijden. Je ziet ze vaak staan in rijen van tien of vijftien op vaak te smalle stoep, maar ook op fietspaden, vluchtheuvels en blindengeleidestroken worden ze door de gebruikers argeloos achtergelaten. Wat moeten we met al dat ongebruikt deelvervoer?

Er is echt sprake van een wildgroei aan deelscooters en -fietsen in veel steden. In Leiden is de overlast soms zo erg dat gebruik maken van de stoep voor voetgangers onmogelijk is geworden. Fietsen en scooters mogen overal worden weggezet binnen de regels van de wegen verkeerswet, net als gewone scooters. Ze mogen daarbij geen overlast veroorzaken. Voor deelscooters gelden dezelfde verkeersregels als voor reguliere scooters. Inwoners die klagen over de deelscooters, doen dat vooral vanwege het feit dat de vehikels verkeerd of vervelend geparkeerd zijn.

(Tekst loopt door onder de foto)
Lees ook  Zelfrijdende auto's: een revolutie met een duur prijskaartje
fietsoverlast in Leiden

Veel gemeenten realiseren extra scooterparkeervakken rond het centrum om parkeeroverlast tegen te gaan en houden handhavingsacties op foutief geparkeerde scooters en onveilig rijgedrag. Zo heeft de gemeente Tilburg afgesproken met GO Sharing dat gebruikers die overlast bezorgen worden uitgesloten van het gebruik van de scooters. Indien de gemeente merkt dat er veel overlast wordt ervaren van de deelscooters, worden er nieuwe afspraken gemaakt met GO Sharing. Bedrijven als Felix of Go Sharing zitten niet te wachten op verplichte parkeervakken voor de deelscooters. Dat beperkt het gebruik enorm voor berijders die nu vaak een scooter nemen op de drukke plekken zoals bij de bioscoop of een hamburgertent.

Naar eigen zeggen heeft de gemeente Den Haag samen met de drie deelscooteraanbieders in de afgelopen maanden veel gedaan om de parkeeroverlast van deelscooters terug te dringen. Zo zijn er speciale parkeervakken langs de kust gemaakt voor deelscooters en staan er op mooie dagen altijd parkeercoaches bij de parkeervakken. Door korte lijnen tussen gemeente, het meldpunt Overlast en de deelscooteraanbieders kon er steeds snel een oplossing gezocht worden als het ergens mis dreigde te gaan.

Lees ook: Parkeeroverlast deelscooters actief teruggedrongen

Go Sharing zit niet te wachten op verplichte parkeervakken voor zijn deelscooters