Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

mensenhandel, een criminele organisatie en valsheid in geschrifte.

Deze week werd PostNL opnieuw opgeschrikt door wat ze zelf noemen een agressieve actie van de Belgische justitie gericht tegen de mensen van PostNL in België en tegen de bezorgondernemers die voor u en voor ons de pakjes in België bezorgen. Twee depots zijn verzegeld en een aantal van de collega’s werden zelfs gearresteerd. Voor PostNL is deze handelwijze van de Belgische justitie buitengewoon intimiderend. In de media beschuldigde arbeidsauditeur Reale PostNL zelfs van mensenhandel, een criminele organisatie en valsheid in geschrifte.

"Van officiële zijde hebben wij geen enkele bevestiging gekregen van de ernstige beschuldigingen die de ronde doen. Wij tasten in het duister waarop men deze verdenkingen zou kunnen baseren. Dat maakt het lastig om ons daartegen te verdedigen."

In een e-mail aan de klanten van PostNL laat Kaashoek weten dat zij zeer nadrukkelijk afstand nemen van de ernstige, niet-onderbouwde beschuldigingen. Het geschetste beeld lijkt in niets op de dagelijkse manier van werken. Volgens de directeur is er geen enkele objectieve grond om de goede naam van PostNL op deze manier door het slijk te halen. PostNL vindt deze handelwijze dan ook buiten iedere proportie en onacceptabel. Het bedrijf en de directie blijft pal voor hun mensen staan en voor de samenwerking met hun bezorgondernemers. Zij doen al het mogelijke om de collega’s zo snel mogelijk weer vrij te krijgen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Voor PostNL is deze handelwijze van de Belgische justitie buitengewoon intimiderend.

De gang van zaken roept bij de directie van PostNL grote vragen op over de willekeur waarmee de betrokken instanties tewerk gaan. Kaashoek benadrukt hierbij dat zij in de afgelopen maanden steeds hun volledige medewerking hebben gegeven aan de onderzoeken en vragen van de autoriteiten. Er zijn daarbij, volgens hen, geen grote of structurele misstanden in de manier van werken aan het licht gebracht. Zij hebben de controles nog verder aangescherpt en aanvullende stappen gezet om de naleving van de sociale wetgeving te blijven garanderen.

topman

Volgens Vlaamse media is de topman van PostNL België, Rudy Van Rillaer, opgepakt door de Belgische politie. Het Nederlandse moederbedrijf PostNL bevestigt tegen het ANP dat een aantal collega’s wordt verhoord, maar doet geen mededelingen over wie het gaat. Ondertussen blijven twee depots van het postbedrijf verzegeld. De depots zijn in Wommelgem en Willebroek, in de buurt van Antwerpen. De pakjes die daar liggen, kunnen voorlopig niet bezorgd worden.

Groen-vicepremier en minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter heeft een voorontwerp van wet klaar om mistoestanden in de pakjessector aan te pakken. Dat meldt ze in een reactie op de arrestaties na een inval bij PostNL. Voor Petra De Sutter moeten de grootste spelers in de sector verplicht worden om pakjesbezorgers een vast contract te geven.

Lees ook: PostNL, een wake-upcall voor verwende consumenten