Pitane Image

We hebben al veel bereikt maar we zijn er nog niet.

Een van de grote ergernissen van bewoners zijn opgevoerde auto’s en motoren die op zomerse dagen rondjes rijden of straatraces houden. Dergelijk gedrag leidt ook tot onveilige situaties. Daarom zet de politie fors in op het naleven van de verkeersregels. Zo meet zij het geluidsniveau van auto’s en motoren met een apparaat dat Noise Patrol heet. Dit gebeurt te Scheveningen tijdens gerichte acties zoals een integrale handhavingsactie, maar ook op andere dagen. Noise patrol is een geluidsniveaumeter, welke geijkt en goedgekeurd is om het geluidsniveau van een motorvoertuig vast te stellen.

Het is op dit moment nog moeilijk om te handhaven. De politie te Scheveningen heeft tien personen opgeleid om de geluidsniveaumeter te bedienen. Alleen Dienst infra van de politie kan geluidsoverlast beboeten, maar het kost veel tijd het uitvoeren van een controle dient ver van te voren ingepland te worden. Met een zogenoemde Noise Patrol zijn politie en BOA’s niet meer afhankelijk van Dienst infra. Zij kunnen dan zelf verkeerscontroles uitvoeren en direct handhaven bij geluidsoverlast.

(Tekst loopt door onder de foto)
De politie op Scheveningen gebruikt de Noise Patrol

De komende tijd zullen de collega’s van basisteam Scheveningen de noise patrol vaker inzetten om geluidsoverlast van motorvoertuigen tegen te gaan. Dit ook in het kader van het integrale actieplan van de gemeente Den haag om overlast op de boulevard van Scheveningen aan te pakken. Om te zorgen dat de verkeershinder in de zomer en andere overlast in Scheveningen verder wordt teruggebracht, zet de gemeente Den Haag het actieplan in 2022 voort. Maatregelen die afgelopen jaar met succesvol bleken, worden komend strandseizoen herhaald. Zo gaan we door met de flexibele inzet van handhavers en verkeersregelaars, het tegengaan van geluidsovertredingen met de Noise Patrol en andere handhavingsacties.

Lees ook  Snorders opgepakt tijdens carnaval: dikke boetes en rijbewijs kwijt

Lees ook: Met de strandrolstoel naar Scheveningen

Print Friendly, PDF & Email