Pitane Image

Naarmate meer langzamere weggebruikers de rijbaan boven het fietspad prefereren, zou het straatbeeld kunnen veranderen.

Je komt ze steeds meer tegen, en niet alleen voor eigen boodschappen of leveringen van pakketjes. De grote zware elektrische bakfietsen. Het ministerie van IenW werkt aan een toelatingskader voor e-bakfietsen en andere lichte elektrische voertuigen (LEV kader) om zeker te stellen dat deze technisch veilig zijn en veilig gebruikt worden. Daarin komt ook de plaats op de weg aan bod. In de huidige regelgeving rijden deze typen voertuigen, met een constructiesnelheid van 25 km/uur, op het fietspad.

zorgen

Bij de voorbereiding van het LEV-kader gaven wegbeheerders aan zich zorgen te maken over de veiligheidsrisico’s van zware e-bakfietsen voor overige gebruikers op vrijliggende fietspaden vanwege de omvang en het massaverschil. Daarom is ten behoeve van het LEV-kader onderzocht wat de meest geschikte verkeersregels zijn voor de plaats op de weg van zware e-bakfietsen met een maximum constructiesnelheid van 25 km/uur: het fietspad, de rijbaan of afhankelijk van de verkeerssituatie een maatwerkoplossing.

Uit de conclusies blijkt dat de belangrijkste randvoorwaarden voor verkeersregels zijn dat ze begrijpelijk zijn voor alle weggebruikers en handhaafbaar. Deze randvoorwaarden komen in de knel op het moment dat zware e-bakfietsen niet langer op het fietspad mogen, omdat het aantal zware e-bakfietsen vooralsnog klein is en ze visueel moeilijk te onderscheiden zijn van lichte e-bakfietsen.

veiligheid

Veilig gebruik is een belangrijke aanleiding voor het LEV-kader. De zware e-bakfiets op het fietspad is in zijn totaliteit het meest gunstig voor de verkeersveiligheid. Bij snelheden tot ca. 30 km/uur kunnen voertuigen met grote massaverschillen veilig worden gemengd. Met snelheden tot 25 km/uur van de e-bakfiets is het snelheidsverschil met het gemotoriseerd verkeer op een 50 km/uur rijbaan te groot.

Op 30 km/uur wegen met vrijliggend fietspad waar de limiet goed wordt nageleefd zou de zware e-bakfiets veilig op de rijbaan kunnen rijden. Zoals aangegeven bij de eerste conclusie zou dit niet begrijpelijk en handhaafbaar zijn. Bovendien is het areaal klein en blijkt dat de limiet op deze wegen veelvuldig wordt overschreden.

Met een onverplicht fietspad kan in de huidige regelgeving voor alle fietspadgebruikers vrijwillig gebruik van de rijbaan toegestaan worden. Op 30 km/uur wegen waar de limiet goed wordt nageleefd kan het omzetten van verplichte naar onverplichte fietspaden verder worden beproefd, bijvoorbeeld in centra van grote steden om drukke fietspaden te ontlasten.

(Tekst loopt door onder de foto)
AppStores

CROW

Een bakfiets heeft meer ruimte nodig dan een gewone fiets, vanwege het aantal wielen en de voertuigbreedte. CROW publiceerde eind 2021 het Afwegingskader 30 km/uur waarmee wegbeheerders kunnen bepalen welke 50 km/uur wegen omgebouwd kunnen worden naar 30 km/uur wegen. Dit helpt om invulling te geven aan de afspraak in het Regeerakkoord 2021-2025 dat samen met gemeenten wordt bezien waar de maximumsnelheid zinvol verlaagd kan worden naar 30 km/uur. 

Volgens CROW is de beste oplossing een 30 km/uur erftoegangsweg (ETW30) of een veilige 50 km/uur gebiedsontsluitingsweg (GOW50). Past dat niet, dan is een 30 km/uur gebiedsontsluitingsweg (GOW30) een goede oplossing. Voor deze nieuwe wegcategorie worden in 2022 inrichtingskenmerken uitgewerkt.

Gerelateerde artikelen:
e-bakfiets Coolblue
Print Friendly, PDF & Email