Pitane Image

Slimme en duurzame mobiliteit in het kader van de Green Deal van de EU.

POLIS en 40 andere organisaties die steden en het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen, hebben een brief  waarin ze er bij de Europese Commissie op aandringen om een ​​ambitieuzere EURO 7-norm aan te nemen.

De recente goedkeuring door het Europees Parlement van een bindend mandaat om personenauto’s koolstofarm te maken, was goed nieuws voor steden en regio’s; maar ondanks dit succes gaan deze acties niet ver genoeg om het aantal voertuigen met verbrandingsmotor dat in omloop is op de Europese wegen te verminderen.

Volgens Transport & Milieu zullen er tussen 2025 (wanneer Euro 7 waarschijnlijk van kracht wordt) en 2035 (wanneer de verkoop van nieuwe verbrandingsmotoren wordt verboden) nog 95 miljoen nieuwe auto’s met verbrandingsmotor in Europa worden verkocht. Dit betekent dat we in ieder geval tot 2050 auto’s met verbrandingsmotor op de EU-wegen zullen blijven zien rijden.

Daarom roepen POLIS en anderen de Europese Commissie op om een ​​ambitieuzer voorstel op te stellen voor de komende Euro 7-norm voor personenauto’s, lichte en zware voertuigen. Als cruciaal onderdeel van het pakket slimme en duurzame mobiliteit in het kader van de Green Deal van de EU moet elke actie de luchtvervuiling terugbrengen tot het technisch laagste niveau dat technisch haalbaar is en alle mazen dichten die zijn achtergelaten door het Dieselgate-tijdperk.

(Tekst loopt door onder de foto)

over POLIS

Sinds 1989 werken Europese lokale en regionale overheden binnen POLIS samen om duurzame mobiliteit te bevorderen door de inzet van innovatieve vervoersoplossingen. Het doel is om het lokale vervoer te verbeteren door middel van geïntegreerde strategieën die de economische, sociale en ecologische dimensies van vervoer aanpakken. 

Daartoe ondersteunen ze de uitwisseling van ervaringen en de overdracht van kennis tussen Europese lokale en regionale overheden. POLIS faciliteert ook de dialoog tussen lokale en regionale overheden en andere belanghebbenden op het gebied van mobiliteit, zoals de industrie, onderzoekscentra en universiteiten, en NGO’s.

Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email