Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

En kilometers spoor schoten onder ons door.

De tijd dat de trein alsmaar verder raast van station naar station is voorbij. Vanaf 5 september gaat NS aanzienlijk minder treinen inzetten en haar dienstregeling afzwakken. Een aantal belangrijke structurele aanpassingen, door in het aantal treinen dit najaar te snijden, moeten de dienstregeling beter uitvoerbaar houden rekening houdend met het verwachte personeelstekort. 

Bij de keuzes voor aanpassingen heeft de spoorvervoerder zoveel mogelijk rekening gehouden met de nieuwe reispatronen en reizigersaantallen sinds corona. Althans, dat is de officiële lezing van NS in een schrijven aan de reizigers. Door de dienstregeling aan te passen, kunnen ze treinen inzetten op logischere momenten, en voorkomen we dat er vrijwel lege treinen rijden zoals nu op woensdag- en vrijdagochtend vaak het geval is. 

En tien minuten op de trein gewacht.

Die periode is voorbij. De belangrijkste aanpassingen per 5 september zijn dat ze op werkdagen elk kwartier een Intercity laten rijden waar dat nu om de 10 minuten is. Vanaf 20.00 uur rijden ze met minder treinen, waar dat momenteel vanaf 22.00 uur is en in het weekend rijden er elk half uur Intercity’s en Sprinters waar dat nu elk kwartier is. De aanpassingen kunnen betekenen dat u vaker moet overstappen, met name in weekenden en avonden. 

begrip bij reizigers

De vervoerder begrijpt dat ze een beroep doen op het begrip en flexibiliteit van de reiziger. De aanpassingen kunnen betekenen dat treinen straks drukker zijn en dat reizigers met name in de daluren vaker over moeten stappen dan ze nu al gewend zijn.

Lees ook  Geen treinen: werkzaamheden leggen treinverkeer rondom Leeuwarden plat

Ook de dienstregeling voor 2023 wordt door NS herzien. De huidige dienstregeling is nog gebaseerd op de aanzienlijk hogere reizigersaantallen van 2019. NS wil de reizigers tijdig informeren over de wijzigingen die ingaan per december 2022. De NS-app biedt sinds kort de mogelijkheid om pushberichten te ontvangen over veranderingen op een traject. Kies na het plannen van uw reis voor ‘Zet meldingen aan’, zodat u altijd op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

(Tekst loopt door onder de foto)
inchecken Centraal Station Den Haag

ProRail verdeelt als spoorbeheerder jaarlijks de capaciteit. Nu NS heeft aangegeven dat er tien procent minder treinen gaan rijden volgend jaar, zullen ze onderzoeken hoe ze de vrijgekomen ruimte op het spoor kunnen benutten voor andere vervoerders.

investeringen

ProRail heeft begrip voor het besluit van NS om minder treinen te laten rijden. Ze zien de veranderde omstandigheden bij NS door minder reizigers en personeelstekort. Ook Prorail heeft met dergelijke uitdagingen te maken. Tegelijkertijd zien ze dat het goederenvervoer groeit en de prognoses laten zien dat ook het reizigersvervoer op de langere termijn hard gaat groeien. Voor Prorail blijven grote investeringen in het spoor onvermijdelijk.

“Het spoor houdt onze samenleving en economie in beweging. We hebben stevige ambities voor het spoor, waarbij treinverkeer een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid van (nieuwe) woongebieden en de klimaatdoelstellingen. Dit is een enorme opgave waar we als gehele sector samen voor staan. Uit alle prognoses blijkt dat de bevolking de komende jaren met ruim een miljoen mensen zal toenemen. Dit betekent hoe dan ook een forse groei voor het goederen- en personenvervoer.”

Projecten op het spoor hebben een lange doorlooptijd. Besluiten die nu worden genomen, zien we over 10 tot 15 jaar terug in het spoor. Daarom vragen ze ook aan het kabinet om keuzes te maken. De eerste focus moet liggen op kwaliteit van bestaand spoor: beheer en onderhoud zijn noodzakelijk voor het op peil houden van de conditie en veiligheid van dat spoor. Naast de robuuste basis is het nodig dat ze met innovaties en digitalisering nog meer uit het huidige spoornetwerk halen. Met de sector wil Prorail toe naar nieuwe stappen.

Lees ook  Nijmegen Goffert: NS sluit station om chaos en verwarring te voorkomen
Gerelateerde artikelen:
Luchthavenvervoer