Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Welke bijdrage leveren de leden van RAI Vereniging aan de weg naar gezonde en duurzame mobiliteit en wat kan de overheid doen om hen daarin te ondersteunen? Deze vraag stond centraal tijdens een werkbezoek van Kamerlid Daniel Koerhuis. Hij is bij de VVD-fractie verantwoordelijk voor het dossier Infrastructuur en Waterstaat, waaronder ook mobiliteit valt. Het werkbezoek vond plaats bij Dusseldorp, een BMW-dealer in Apeldoorn. Duurzaamheid en elektrificatie speelt namelijk ook een centrale rol bij BMW als merk en fabrikant.

Het gesprek stond in het teken van de automobiliteit en de rol die met name fiscaliteit speelt in de transitie naar zero-emissie rijden. Deze week is het per slot van rekening Prinsjesdag, een moment waarop elk jaar belangrijke besluiten plaatsvinden over autobelastingen. “Vooral ook het betaalbaar houden van mobiliteit is belangrijk voor de VVD in deze tijd,” aldus Koerhuis.

Een relevant aspect daarin is dat het overheidsbeleid technologie-neutraal is. De overheid stelt doelen (wat), dan kan de industrie deze doelen op de beste manier bereiken (hoe). Op tafel kwam de grotere rol die de plug-in hybride voertuigen, maar ook waterstof-elektrische aandrijving en hernieuwbare brandstoffen kunnen spelen in de transitiefase naar zero-emissie mobiliteit. BMW blijft waterstoftechnologie verder ontwikkelen en hoewel het merendeel van de in Nederland verkochte BMW modellen met een stekker volledig elektrische modellen betreft, blijft de plug-in hybride een belangrijke rol spelen. Het belang van het behoud van de vrijstelling bpm op bestelauto’s; en waarom een CO2 component bij betalen naar gebruik goed kan zijn kwamen aan bod.

Een gewaardeerd onderdeel was de rondleiding in de werkplaats en het dealerterrein waarbij de heer Koerhuis werd meegenomen in de praktijk van het verkopen, onderhouden en repareren van elektrische voertuigen. Het werkbezoek is onderdeel van een voortdurende dialoog die de RAI Vereniging initieert met leden, politici en ambtenaren over de weg naar gezonde en duurzame mobiliteit, aldus RAI Vereniging.