Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Dit vertrek strookt echter niet met de langetermijnvisie om deelmobiliteit in te zetten als betrouwbaar en betaalbare vorm van mobiliteit.

In de komende weken zal het bedrijf per servicegebied aangeven wat de gevolgen van het besluit zijn, maar zoals het er nu uitziet verdwijnen de deelscooters van Go Sharing uit zeer veel gemeenten. Nochtans geven ze in het persbericht aan dat deelmobiliteit een belangrijke rol speelt in de mobiliteitstransitie voor het leefbaarder maken van steden en regio’s.

rendabel systeem

De regionale en multimodale aanpak van GO Sharing zorgt ervoor dat ze een mobiliteitsalternatief kunnen bieden voor de auto en een goede aanvulling zijn op het OV. Het bedrijf geeft aan dat ze nog niet overal in staat zijn om dit al op een winstgevende manier te doen, en leggen uit wat hier de gevolgen van zijn. In het driejarig bestaan zijn zij snel opgeschaald met het doel om de voordelen van deelvervoer te maximaliseren. 

De focus ligt hierbij op de reis van deur tot deur ondersteunen met deelvervoer om het verspillende bezit van een voertuig, welke grootste deel van de tijd niet gebruikt wordt, tegen te gaan. In het huidige economische klimaat, waarin veel onzekerheid in de markt is, zijn investeerders terughoudend om in deelbedrijven te investeren.

Daarom hebben zij besloten om eerst te focussen op het rendabel krijgen van het systeem. Hierbij zullen zij een stap terug doen en zullen zij uit een aantal steden tijdelijk terugtrekken. De oorzaak van het vertrek is een nog te laag gebruik van de voertuigen. Daarnaast is het lastig en duur om de wat meer afgelegen gebieden te servicen.

tijdelijke stop

Dit vertrek strookt echter niet met de langetermijnvisie om deelmobiliteit in te zetten als betrouwbaar en betaalbare vorm van mobiliteit. Hun ambitie is om overal, altijd en voor iedereen beschikbaar te zijn. Ze zien dit dan ook als slechts een tijdelijke stop en biedt hen tevens de gelegenheid om de elektrische snorfietsen klaar te maken voor de helmplicht.

Door zich te focussen op de gebieden waar het gebruik goed is, willen ze een stabiele basis voor deelvervoer creëren en de kwaliteit verder bevorderen. Parallel aan dit traject voeren ze gesprekken en doen ze onderzoek om te kijken wat ervoor nodig is om deelvervoer ook in ze zetten op locaties die momenteel niet rendabel zijn.

(Tekst loopt door onder de foto)
Ze zien het vertrek in veel gemeenten dan ook als slechts een tijdelijke stop.

GO Sharing wil 100% elektrisch deelvervoer voor iedereen van deur tot deur toegankelijk maken. Daarmee staan ze aan het roer van de transitie van traditioneel vervoer naar milieuvriendelijker en compact deelvervoer. Van bezit naar gebruik, alleen wanneer jij het nodig hebt. Met GO Sharing kan iedereen bijdragen aan een groenere en leefbare toekomst.

Gerelateerde artikelen:
Luchthavenvervoer