Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Wat Uber dacht en hoopte te krijgen aan afwijkende fiscale behandeling, dat is niet gelukt.

De conclusie volgens het onderzoeksrapport is dat, in de woorden van de onderzoekers, geen bevoordeling van Uber heeft plaatsgevonden. Wat Uber dacht en hoopte te krijgen aan afwijkende fiscale behandeling, dat is niet gelukt. Volgens het verslag van de externe deskundigen J.N. Bouwman en H. Vording is er geen enkele reden om het onderzoek in twijfel te trekken.

De conclusie is dat het interne onderzoek naar Uber gedegen is geweest, en dat de conclusies worden gedragen door de bevindingen.

Gezien de opdracht omschrijving hebben de externe deskundigen als taak gehad om te beoordelen of het interne onderzoek juist en gedegen is, zowel procesmatig als inhoudelijk. De focus lag op de bevindingen van het interne onderzoek getrokken conclusies kunnen dragen. Tijdens het onderzoek kwamen ze, gezien het overleg in de Tweede Kamer over het Uber-dossier, tot de conclusie dat zij ondersteuning nodig hadden van een deskundige op het terrein van internationaal belastingrecht. Dat hebben ze gevonden in de persoon van J.A.C.A. Overgaauw, voormalig vicepresident en voorzitter van de Belastingkamer van de Hoge raad, en in de periode 1991-1999 directeur internationale Fiscale Zaken bij het Ministerie van Financiën. 

Onderzoekers beschouwen daarbij overigens de mogelijkheid dat de informatievoorziening vanuit Nederland aan andere betrokken staten met enige maanden is vertraagd als onbelangrijk. Uiteindelijk heeft Uber zich, in het kader van een mede door Nederland geleide multilaterale controle, geschikt in de fiscale regels zoals die in Europerse lidstaten gelden.

Nu voldoende is gebleken dat Uber geen bevoordelende behandeling heeft genomen van de Belastingdienst komt daarmee, volgens de onderzoekers, de in het rapport overlegde communicatie tussen de partijen in een duidelijker daglicht te staan. Er is geen sprake van telefonisch ‘bijpraten’, en in enkele gevallen zouden wel beschikbare mails de indruk kunnen wekken van een bevoordelende behandeling. Gezien de communicatie tussen Uber en de Belastingdienst zijn onderzoekers echter van mening dat erop vertrouwd kan worden de dienst informeel maar professioneel heeft gehandeld.

Met betrekking tot de vraag of Nederland heeft getracht de Franse besluitvorming te beïnvloeden onderhouden onderzoekers zich van een beoordeling. De conclusie is, voor zover in alle redelijkheid te beoordelen, het interne onderzoek naar Uber gedegen is geweest, en dat de conclusies worden gedragen door de bevindingen.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket