Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Verhoging belastingvrije reiskostenvergoeding naar € 0,21.

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat vanaf 1 januari 2023 van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En vanaf 1 januari 2024 naar € 0,22. Als ZZP’er mag je dit bedrag per kilometer aftrekken van je winst als je ook ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Als werkgever kun je er overigens ook voor kiezen om de reiskostenvergoeding als arbeidsvoorwaarde verder te verhogen dan het onbelaste deel. Die verhoging wordt dan als salaris gezien. Je kunt via de werkkostenregeling de verhoging aanwijzen als eindheffingsloon, waardoor de extra verhoging onbelast blijft.

Een reiskostenvergoeding is een vergoeding die wordt gegeven aan iemand voor de kosten die hij of zij maakt voor reizen in het kader van zijn of haar werk. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor woon-werkverkeer, maar ook voor reiskosten naar een andere vestiging van het bedrijf of naar een vergadering of beurs.

Reiskostenvergoedingen kunnen bestaan uit vergoedingen voor de kosten van het openbaar vervoer of het gebruik van een eigen auto, maar kunnen ook andere kosten omvatten, zoals kosten voor overnachtingen of vervoer van bagage. Reiskostenvergoedingen worden vaak gegeven in aanvulling op het salaris van een werknemer en dienen als compensatie voor de extra kosten die worden gemaakt voor het uitvoeren van werkzaamheden op een andere locatie.

belastingvrij

Door de hogere prijzen voor autorijden en het openbaar vervoer (ov) hebben werknemers meer reiskosten. Werkgevers kunnen belastingvrij reiskosten vergoeden aan hun werknemers. Die belastingvrije vergoeding gaat daarom omhoog. Bij reizen met openbaar vervoer kan de werkgever ook de volledige reiskosten belastingvrij vergoeden. Werkgevers hoeven de reiskostenvergoeding niet te verhogen. Als een werkgever een hogere reiskostenvergoeding vergoedt, geldt het deel boven de € 0,21 (vanaf 1 januari 2024 € 0,22) per kilometer als loon. De werkgever moet hierover loonheffingen inhouden.

Lees ook  Gedragscode studentenverenigingen: nultolerantie voor grensoverschrijdend gedrag
Gerelateerde artikelen:
De onbelaste reiskostenvergoeding gaat vanaf 1 januari 2023 van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.
DVDP