Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Toyota dealer Van Gent uit Ede presenteerde na de bijeenkomst deze schone en duurzame waterstofauto. Deze waterstofauto sluit als ‘gebruiker’ van waterstof perfect aan bij de inzet van de Regio Foodvalley om waterstof van opwek tot aan het gebruik voor verschillende doeleinden te stimuleren.

Na afloop van de bijeenkomst ‘Werkplaats Waterstof: Innovatie & Businesscases’ nam wethouder Engbert Stroobosscher (Veenendaal), bestuurlijk verantwoordelijk voor Mobiliteit in Regio Foodvalley, de sleutel van de Toyota Mirai in ontvangst. Toyota dealer Van Gent uit Ede presenteerde na de bijeenkomst deze schone en duurzame waterstofauto. Deze waterstofauto sluit als ‘gebruiker’ van waterstof perfect aan bij de inzet van de Regio Foodvalley om waterstof van opwek tot aan het gebruik voor verschillende doeleinden te stimuleren.

Schoon op weg

Regio Foodvalley rijdt het komende jaar schoon en duurzaam. Wethouder Engbert Stroobosscher, bestuurlijk verantwoordelijk voor het thema Mobiliteit in Regio Foodvalley: “Er rijden nu nog maar weinig voertuigen op waterstof en Regio Foodvalley wil bijdragen aan het opstarten van een regionale waterstof economie. Als meer mensen op waterstof gaan rijden, breng je de markt en de benodigde infrastructuur op gang.” De waterstofauto wekt in de brandstofcel, uit waterstof, elektriciteit op en stoot alleen waterdamp uit. De actieradius is veel hoger dan bij een elektrische auto en waterstof kan snel en eenvoudig getankt worden bij een vulpunt.

“Ik ben trots dat wij als organisatie met een waterstofauto gaan rijden. De waterstofauto wordt ingezet als deelauto. Daarmee rijden wij schone zakelijke kilometers die anders met een benzine- of dieselauto worden gereden. De waterstofauto stoot geen CO2 maar waterdamp uit en zo dragen we bij aan schonere lucht”.

(Tekst loopt door onder de foto)
Groepsfoto met deelnemers werkplaats Waterstof: 'Innovatie & Businesscases'.

Waterstof is een kansrijke energiedrager voor de toekomst

Lees ook  Hyperloop innovatie: Delft team presenteert baanwissel voor snelste trein ter wereld

Waterstof is een energiedrager die ingezet kan worden in meerdere toepassingen. Bijvoorbeeld voor voertuigen die lange afstanden moeten afleggen. Maar kan ook worden ingezet als energieopslag in een duurzaam energiesysteem, waarbij energie wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (zoals zon en wind). Het kan als oplossing dienen om de kloof tussen het aanbod van groene energie en de vraag ernaar te verkleinen door buffer. Er zijn diverse stappen nodig om waterstof daadwerkelijk toe te passen. Denk aan de opwek van duurzame energie, de omzetting naar waterstof, opslag, distributie en uiteindelijk eindgebruik in bijvoorbeeld een vrachtwagen.

In Regio Foodvalley zijn al volop initiatieven, zoals het project ‘Milkrun’ in Ede of de ontwikkeling van tankstations in Ede en Veenendaal. In Arnhem en Nieuwegein zijn er al vulpunten en in Amersfoort wordt gebouwd aan een waterstoftankstation. Deze is in maart 2023 operationeel. Dat zijn goede stappen om het befaamde ‘kip-ei’ probleem bij nieuwe mobiliteit op te lossen. Je hebt voertuigen nodig om de marktvraag te ontwikkelen en vulpunten om gebruikers te overtuigen om daadwerkelijk over te stappen. Als beide op elkaar wachten, dan leidt dat tot vertraging. Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is onontbeerlijk om dit te doorbreken.

Vanuit het Living Lab Regio Foodvalley Circulair worden een aantal keer per jaar werkplaatsbijeenkomsten op het gebied van waterstof georganiseerd. De toenemende waterstofinitiatieven rondom transport, opslag en distributie in de regio worden gesignaleerd en waar mogelijk ondersteund. Bedrijfsleven, overheid, en kennisinstellingen werken samen om de ontwikkeling te versnellen en om innovatie een boost te geven. De werkplaats Waterstof op 25 januari stond in het teken van innovatie over de hele keten en toepassing van waterstof in de agrarische sector. Elke keer wordt een ander aspect uitgelicht, zo is het o.a. in eerdere werkplaatsen gegaan over regelgeving, financiering en onderwijs.

Lees ook  Amsterdam: van der Horst onthult plannen voor betere bereikbaarheid en extra haltes

Foto boven en beneden: Beeldbank Foodvalley.

Gerelateerde artikelen:
DVDP