Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De meerderheid heeft het Vleeshuis decennialang laten verkrotten.

Dat fietsers alle voorrang krijgen in de Gentse binnenstad, automobilisten niet meer welkom zijn en een emissiezone noodzakelijk was, is alleen maar toe te juichen. Maar op het moment dat cultureel erfgoed opgeofferd wordt als fietsenstalling gaat dat veel Gentenaars te ver. 

Volgens Hafsa El-Bazioui zouden met een andere invulling die bedragen nog hoger uitvallen, en er was niet eens interesse bij potentiële andere partners. Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw (Groen) heeft samen met Hafsa El-Bazioui, Schepen van Personeel, Facilitair Management, Internationale Solidariteit en Jeugd (Groen) budget gevonden. Na de renovatie van het Groot Vleeshuis doet het gebouw 15 jaar dienst als fietsstalling. 

"Ik schaam mij helemaal niet, integendeel. Ik ben fier dat ik in een dossier waar veel te lang stilstand was, eindelijk een doorstart realiseerde. Ik zou mij schamen mocht ik dit belangrijk pand in het hart van onze stad verder laten verloederen, gestut door lelijke gele balken, en niet eens toegankelijk voor Gentenaars en bezoekers."

Het Gentse Vleeshuis is een historisch gebouw dat dateert uit de 14e eeuw en een belangrijk cultureel erfgoed is voor de stad Gent. Het dient als een belangrijk toeristisch aantrekkingspunt en een plek waar bezoekers kunnen leren over de geschiedenis van de stad en de rol die vleesverwerking in de middeleeuwen speelde.

cultureel erfgoed

Om deze redenen zou het Gentse Vleeshuis geen fietsenstalling moeten worden. Het veranderen van de bestemming van het gebouw zou leiden tot aantasting van het culturele erfgoed en het verminderen van de waardevolle ervaringen die bezoekers kunnen hebben. Bovendien zou het toenemen van het verkeer van fietsers het gebouw en de omgeving onnodig belasten, waardoor de stabiliteit en de integriteit van het gebouw in gevaar zou komen.

Lees ook  Rapport: KiM licht tipje van de sluier op over verborgen kosten mobiliteit

Er zijn tal van andere locaties in de stad waar fietsenstallingen kunnen worden opgezet, zonder dat er historische gebouwen en cultureel erfgoed worden aangetast. Het is belangrijk om de unieke waarde van het Gentse Vleeshuis te erkennen en te behouden voor toekomstige generaties.

Wat ooit een middeleeuwse markthal was, is nu discussiepunt geworden. Tijdens de laatste Gentse Feesten was de sluiting van het Groot Vleeshuis al een groot gemis. Het was immers het beste meeting point in de binnenstad en de ideale ontmoetingsplaats voor toeristen waar ze konden proeven en genieten van Oost-Vlaamse streekproducten zoals kazen, preskop, ham en bijpassende bieren. Dat alles geserveerd met zilveruitjes, augurken en Gentse mosterd van Tierenteyn.

(Tekst loopt door onder de foto)
Alles geserveerd met zilveruitjes, augurken en Gentse mosterd van Tierenteyn.

De kosten voor de renovatie van het dak en de structuur van het gebouw worden geschat op 7,5 miljoen euro. Het Mobiliteitsbedrijf draagt ongeveer 3,1 miljoen euro bij aan de restauratie. Bijna een miljoen euro moet via een subsidie komen van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het centrum voor streekproducten keert er niet terug, omdat het huurcontract met de stad niet verlengd wordt.

reacties

De reacties zijn verdeeld. Volgens Lydie Neufcourt, nationaal secretaris van PVDA, lijkt het er steeds meer op dat de woordenschat van de politieke partij Groen niet verder rijkt dan ‘fiets’. Paul Groeninckx twitterde dat hij het een walgelijk idee vindt. Een erfgoed als fietsstalling en dan een budget van 7,5 miljoen. “Ik word daar ziek van.” Wouter Duyck vraagt zich af waarom we het erfgoed gebruiken als fietsrek en adviseert om het Lam Gods te verwerken tot spatbord. De Vlaamse Bouwmeester Erik Wieërs, die het architectuurbeleid in Vlaanderen vorm geeft, is het niet eens. Hij vindt een fietsenstalling met toilet in zo’n historisch gebouw geen slecht idee.

Lees ook  Voertuigwijding: zegen op wielen trekt honderden naar Adegem

Het vleeshuis was oorspronkelijk een overdekte marktplaats. In deze hal, die dateert uit de 15de eeuw, werd het vlees centraal gekeurd en verhandeld. Ook omdat thuisverkoop van vlees in de middeleeuwen verboden was.

(Tekst loopt door onder de foto)
Na de renovatie doet het 15 jaar dienst als fietsstalling. De hammen kunnen verdwijnen.

Volgens Matthias Diependaele (N-VA), de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, valt te betwijfelen of een fietsenstalling in één van de oudste, mooiste en meest waardevolle gebouwen van het middeleeuwse centrum van Gent, de beste oplossing is. Diependaele zegt dat hij “in de eerste plaats laat bekijken of dit wel ernstig is, gezien onze eerste reactie er eerder één van ongeloof is. Indien het toch een reëel voorstel blijkt, zal ons Agentschap moeten oordelen of de geplande infrastructuur wel te rijmen valt met het Vleeshuis. Als er erfgoedwaarde verloren gaat, dan kan het overigens in de regel niet.”

Minister Matthias Diependaele "enorm geschrokken": "Niet overtuigd dat dat beste invulling is. Ik schrok enorm toen ik het voorstel hoorde, we gaan hierover zeker nog in overleg met het Gentse stadsbestuur"

Om geld te vinden voor de renovatie van het Groot Vleeshuis zijn de plannen aan het Koophandelsplein voor het Oud Gerechtsgebouw wel aangepast. Dat plein wordt de komende jaren heraangelegd. De bedoeling was om er een ondergrondse fietsenstalling te voorzien, maar die komt er nu dus niet.

Gerelateerde artikelen:
DVDP