Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het Centraal Planbureau heeft berekend dat het terugdraaien van die prijsverhogingen 400 miljoen euro kost.

De PvdA en GroenLinks willen dat er experimenten komen waarin de laagst betaalden gratis mogen reizen met het openbaar vervoer. Kamerleden Habtamu de Hoop (PvdA) en Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) willen de ‘kaalslag in het ov’ te lijf gaan en de prijsverhogingen ongedaan maken door rijke burgers en bedrijven meer belasting te laten betalen. Volgens het AD presenteren de twee samenwerkende linkse fracties vandaag hun plan ‘Iedereen stapt in’. Daarin stellen ze voor 400 miljoen euro uit te trekken om ‘vervoersarmoede’ tegen te gaan

"Het ov moet een primair basisrecht zijn, niet iets waarmee geld wordt verdiend. Er zijn kleine groepen die het ov heel hard nodig hebben. Mensen in een rolstoel en slechtzienden worden heel hard vergeten."

De Kamerleden willen een jaar lang experimenteren in steden en op het platteland. Wanneer de proeven goed uitpakken, kan het openbaar vervoer daarna eventueel gratis worden wat hen betreft. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat het terugdraaien van die prijsverhogingen 400 miljoen euro kost, maar dat geld willen de partijen bijeenbrengen door de winstbelasting en de belasting op vermogen te verhogen.

buitenland

Bouchallikht en De Hoop zijn enthousiast over experimenten in Duitsland met het bijna gratis openbaar vervoer in de vorm van een ticket dat maar 9 euro per maand kost. De Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) legde eerder ook een opmerkelijk voorstel op tafel binnen de Vlaamse regering.  Elke Vlaming zou voor 1 euro per dag onbeperkt met de bus of tram kunnen reizen. De maatregel moest de koopkracht van gezinnen ondersteunen.

Lees ook  De Lijn: nieuwe fase met nieuwe kansen en een Hoppin toekomst
(Tekst loopt door onder de foto)
Kamerleden Habtamu de Hoop (PvdA) en Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) willen de ‘kaalslag in het ov’ te lijf gaan.

Nog even en we gaan weer het stemhokje in. Een goede bereikbaarheid van werk en voorzieningen als zorg, onderwijs, culturele instellingen en sportverenigingen, vinden we voor de leefbaarheid van groot belang. De Provinciale Staten spelen dus een belangrijke rol in de besluitvorming over zaken die van invloed zijn op de provincie en haar inwoners, zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie en milieu. 

Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats en worden georganiseerd op 15 maart 2023. Tijdens de Provinciale Staten worden afgevaardigden gekozen die belangrijke beslissingen nemen over de toekomst van de provincie waarin ze gekozen zijn. Elke stem is belangrijk voor het bepalen van een nieuwe kans om te werken aan betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.

Dit kan ook van invloed zijn op de mobiliteit in de eigen regio, omdat de afgevaardigden beslissingen kunnen nemen over hoe geld wordt besteed aan infrastructuurprojecten, zoals de bouw of verbreding van wegen, het opzetten van openbaar vervoer en het bevorderen van alternatieve vervoersmiddelen, zoals fietsen. Daarnaast kunnen de afgevaardigden ook wetten opstellen of aanpassen die van invloed zijn op de mobiliteit in de regio, zoals wetten over parkeren of het gebruik van bepaalde vervoersmiddelen.

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  De Lijn: nieuwe fase met nieuwe kansen en een Hoppin toekomst
DVDP