Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Ook een parkeerplaats of een abonnement voor een bewaakte fietsparking in stations kan je dan met ecocheques betalen.

De Nationale Arbeidsraad (NAR), het overlegorgaan waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn, beslist welke producten en diensten je met ecocheques kan betalen.  Vervoermiddelen  zoals openbaar vervoer, al dan niet elektrische fietsen, e.d. staan eveneens op de lijst waar je de ecocheques kunt inwisselen.

Die lijst wordt jaarlijks bijgewerkt op 1 maart, om rekening te houden met nieuwe marktevoluties, technologische vernieuwingen of veranderde ecologische inzichten. Je kan dus ook gebruik maken van het openbaar vervoer, met uitsluiting van woonwerk abonnementen, of een autocar of gedeeld vervoer zonder chauffeur door met ecocheques te betalen.

Ook een parkeerplaats of een abonnement voor een bewaakte fietsparking in stations of stadscentra kan je dan met ecocheques betalen. De sociale partners hopen zo de combinatie van openbaar vervoer en fietsen voor woon-werkverkeer een duwtje in de rug te geven. Een fiets kopen of een vervoerbewijs voor het openbaar vervoer kon vroeger al met ecocheques.

wat zijn ecocheques?

Als u in de privésector werkt, is het mogelijk dat u van uw werkgever ecocheques krijgt. De ecocheque is een extralegaal voordeel, iets wat u boven op uw loon krijgt. Er hoeven geen belastingen of sociale lasten op betaald te worden. Daardoor vallen ecocheques minder duur uit voor uw werkgever en tegelijk houdt u er netto meer aan over. U kunt als werknemer per jaar maximaal 250 euro aan ecocheques ontvangen.

De ecocheque is geen algemeen of automatisch recht. Of u ecocheques krijgt, hangt af van wat er in uw bedrijfssector of uw bedrijf is overeengekomen via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Als er geen cao is, kan de toekenning van ecocheques ook geregeld zijn in uw individuele arbeidsovereenkomst. Ecocheques blijven in principe twee jaar geldig, wat overigens betekent dat de laatst uitgegeven papieren ecocheques nog tot en met 31 december 2023 geldig blijven.

Lees ook  Amsterdam: van der Horst onthult plannen voor betere bereikbaarheid en extra haltes
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket