Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het dashboard volgt en vergelijkt de bakfietsvriendelijkheid van 125 steden in 33 landen op basis van zeven verschillende indicatoren.

Onlangs heeft de European Cyclists’ Federation (ECF) haar Cargo Bike Friendly Cities Dashboard onthuld, een baanbrekende nieuwe tool die voor het eerst de bakfietsvriendelijkheid van 125 steden in heel Europa evalueert. Het dashboard werd gelanceerd tijdens een drukbezochte ECF-webinar met bakfietsexperts uit steden, de industrie en belangenbehartiging als panelleden. Meer dan 750 mensen schreven zich in voor het online evenement. Bakfietsen zijn efficiënte, klimaatvriendelijke alternatieven voor gemotoriseerde voertuigen voor het vervoeren van mensen en goederen in onze steden, of het nu gaat om dagelijkse ritten of last mile-leveringen. 

"Vrachtfietsen hebben een enorm potentieel om onze steden te transformeren door het verkeer van gemotoriseerde voertuigen, congestie, lawaai en luchtvervuiling te verminderen. Steden kunnen dit potentieel helpen ontsluiten met bakfietsvriendelijk beleid en infrastructuur, stimulansen, diensten en andere vormen van ondersteuning."

Het dashboard volgt en vergelijkt de bakfietsvriendelijkheid van 125 steden in 33 landen op basis van zeven verschillende indicatoren. Denk aan incentives, deelprogramma’s voor bakfietsen, projecten die betrekking hebben op bakfietsen, de stedelijke context, beleid, gemeentelijk leiderschap, inclusieaspecten en fabrikanten.

“We hebben dit openbaar toegankelijke dashboard gemaakt om het bewustzijn te vergroten over wat een stadsbakfiets vriendelijk maakt, om een basislijn vast te stellen en relevante ontwikkelingen in de grote Europese steden in de loop van de tijd te volgen, om deze informatie te gebruiken in onze evidence-based belangenbehartiging voor fietsen en om steden te inspireren om strategische investeringen en beleidsbeslissingen te nemen die een snellere en grootschaligere introductie van bakfietsen mogelijk maken.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Het dashboard bouwt voort op de kennis en inzichten die ECF heeft opgedaan door samen te werken in eerdere bakfietsprojecten, zoals het door de EU gefinancierde City Changer Cargo Bike-project, dat liep van 2018 tot 2022.

Lees ook  Verkiezingen: Europa investeert miljoenen in duurzaam vervoer in Nederland

Voorbeelden van inzichten uit het onderzoek naar de 125 steden in het Cargo Bike Friendly Cities-dashboard zijn:

  • Het aantal bakfietsdeelprogramma’s groeide van 21 in 2017 naar 68 in 2022.
  • In 2022 waren er 24 financiële stimuleringsregelingen voor bakfietsen in de 125 steden.
  • Sinds 2018 zijn er 11 steden ruim 9.700 bakfietsen aangeschaft met steun van incentives.
ECF zal de stadspagina’s in het dashboard blijven updaten wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Afhankelijk voor middelen en financiering, is het ook te hopen dat het dashboard later dit jaar kan worden uitgebreid met gegevens over nog eens 125 steden. ECF is dankbaar voor de financiële steun van de Happy Streets Foundation, die het eerste werk financierde, aldus de Europese Fietsersfederatie.