Print Friendly, PDF & Email
DVDP width=

Dat is aan de vooravond van de verkiezingen op 15 maart de boodschap aan de Provinciale Staten van de Mobiliteitsalliantie.

Mobiliteit is dan ook een belangrijk thema in de uitdagingen waar provincies de komende jaren mee te maken krijgen. Dat betekent dat de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 en de daarop volgende coalitieonderhandelingen volop kansen bieden voor provincies om keuzes te maken bij het aangaan van die complexe uitdagingen. 

Investeren in mobiliteit is voor Provinciale Staten de belangrijke, noodzakelijke en zeer effectieve manier om grote vraagstukken in de provincie aan te pakken. Duurzame mobiliteit houdt woningen en kantoren bereikbaar en reizen betaalbaar. Investeringen in de verduurzaming van mobiliteit is gezien de groei van de bevolking en het klimaatprobleem broodnodig, maar biedt tegelijkertijd ook kansen voor de provincie.

“Wij vragen provincies om ambitieus en toekomstgericht beleid. De provincies spelen een sleutelrol in het realiseren van de klimaatagenda en het bereikbaar maken van honderdduizenden nieuwe woningen. Deze uitdagingen kunnen niet los van elkaar gezien worden, en ze kunnen niet opgelost worden zonder te investeren in mobiliteit. Gelukkig pakken investeringen hierin goed uit, want iedere euro voor mobiliteit betaalt zich meerdere malen uit.”

(Tekst loopt door onder de foto)
Wij vragen provincies om ambitieus en toekomstgericht beleid.

De Mobiliteitsalliantie vraagt ook aandacht voor de rol van mobiliteit als onderdeel van de regionale energietransitie. Door een groeiende energiebehoefte worden er grote eisen gesteld aan ons elektriciteitsnetwerk. Voldoende laad- en tankvoorzieningen zijn nu al essentieel en hun aantal moet bovendien snel groeien. Daarnaast kunnen slimme laadpalen niet alleen elektriciteit laden, maar op den duur ook elektriciteit onttrekken uit voertuigen. Op die manier zouden zij in de pieken van de vraag elektriciteit kunnen leveren aan huishoudens.

Lees ook  Verkiezingen: Europa investeert miljoenen in duurzaam vervoer in Nederland

Provincies staan de komende periode voor grote ruimtelijke opgaven. De komende jaren zal de provincie een sleutelrol moeten vervullen in het realiseren van een miljoen nieuwe woningen. Goede bereikbaarheid is een essentiële voorwaarde om de opgave succesvol in te vullen. Daarbij is het belangrijk dat slim en toekomstbestendig geïnvesteerd wordt in alle modaliteiten. Dat begint met effectieve ruimtelijke ordening. Het realiseren van voldoende voorzieningen nabij woningen en het slim plannen van werk- en logistieke locaties voorkomt onnodige verplaatsingen. Ook de bevoorrading van nieuwe woningbouw- en werklocaties vraagt om keuzes voordat gebouwd gaat worden.

Mobiliteitsalliantie

De Mobiliteitsalliantie is een uniek samenwerkingsverband van 26 partijen, opgericht om ervoor te zorgen dat de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft. Dit vraagt om een verandering naar een nieuw, slimmer mobiliteitssysteem waarin zowel de reiziger als de ondernemer flexibel kan reizen. De partners van de Mobiliteitsalliantie: ANWB – Arriva – Bouwend Nederland – BOVAG – EBS – FEHAC – Fietsersbond – GVB – HTM – Keolis – KNAC – KNV – MKB-Infra – NK – NS – OV-NL – Qbuzz – RAI Vereniging – RET – Rover – Schiphol – TLN – Transdev – Vereniging Zakelijke Rijders – VNA – en Wandelnet.

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Lage opkomst bij Europese verkiezingen: PVV en NSC grootste dalers
EAC width=