Print Friendly, PDF & Email
GRP width=

Dat de staking gewoon doorgaat, zorgt voor veel onbegrip bij onder meer verenigingen die opkomen voor mensen met een beperking.

Iedereen moet op 15 maart kunnen stemmen voor de Provinciale Staten, ook mensen die met het openbaar vervoer naar een stembureau reizen. Toch wilden veel chauffeurs juist op 15 maart aan de provincies laten zien dat zij een rol spelen in de strijd om een nieuwe cao. De vakbonden overwegen wel om de stakingen in het streekvervoer tijdelijk stop te zetten, zodat er weer kan worden onderhandeld met de werkgevers.

meldpunt

Bijna alle bussen van streekvervoerder Arriva rijden vandaag niet of nauwelijks als gevolg van de staking in het streekvervoer. Mogelijk word je daardoor gedupeerd en kun je niet bij een stembureau komen. FNV vindt het heel belangrijk dat je van je stemrecht gebruik kunt maken en heeft besloten een meldpunt in te richten. Het meldpunt is bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn of een handicap hebben en echt afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om te gaan stemmen. De meldingen die zij krijgen worden doorgegeven aan actieve leden in de regio, die in overleg een passende oplossing proberen te vinden.

(Tekst loopt door onder de foto)

"Er is veel druk ontstaan bij onze achterban om toch te gaan staken woensdag. We vinden dat we ook ons stakingsrecht hebben. Vanaf donderdag gaan we er dan met elkaar proberen uit te komen."

Dat de staking gewoon doorgaat, zorgt voor veel onbegrip bij onder meer verenigingen die opkomen voor mensen met een beperking. Mensen met een mobiele beperking kunnen vandaag toch naar het stembureau ondanks de staking in het openbaar vervoer. De provincie Utrecht biedt daarom de mogelijkheid aan deze mensen om gratis gebruik te maken van de regiotaxi. 

Lees ook  Ontevredenheid: taxistaking legt Oostende lam tijdens drukste weekend van het jaar

verkiezingen 15 maart

Het College voor de Rechten van de Mens is verheugd dat veel mensen hebben aangeboden voor vervangend vervoer te zorgen, maar dat is geen oplossing voor iedereen. Het is nu juist het doel van het Verdrag dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen reizen en zelfstandig kunnen stemmen en niet afhankelijk zijn van anderen. Vanzelfsprekend heeft het College respect voor de rechten van werknemers in het streekvervoer. Zij zetten zich met hun acties in voor de bescherming van hun rechten, zoals het recht op goede arbeidsvoorwaarden en voor het algemene belang van goed openbaar vervoer. Ook dat is een grondrecht. 

Dat de acties een zekere mate van overlast meebrengen is onvermijdelijk en gerechtvaardigd. Tegelijkertijd schrijft het Collega dat we in aanmerking moeten nemen dat verkiezingen maar een keer per vier jaar zijn en het niet mogelijk is op een andere dag dan op 15 maart te gaan stemmen.  Door een staking in het streekvervoer op die datum komt daarom het fundamentele recht van mensen met een beperking om zelfstandig hun stem uit te brengen in het geding.

echt vervelend

De Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot zat vorige week al met gemeenten en provincies om tafel om met oplossingen te komen als er woensdag gewoon gestaakt zou worden. Ze riep de bonden op ervoor te zorgen dat de stakingen de stembusgang niet in de weg zouden zitten en gaf aan het “echt vervelend en teleurstellen” te vinden. Staken is “natuurlijk een grondrecht”, zegt Bruins Slot, maar “het uitbrengen van je stem in een democratie is ook een enorm belangrijk grondrecht”.

Lees ook  Ontevredenheid: taxistaking legt Oostende lam tijdens drukste weekend van het jaar
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket