Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Door een minimum aan oplaad- en tankinfrastructuur beschikbaar te maken in de hele EU, zal de verordening een einde maken aan de zorgen van consumenten over de moeilijkheid om een voertuig op te laden of bij te tanken.

De Commissie is verheugd over het politieke akkoord dat is bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad om het aantal openbaar toegankelijke elektrische oplaad- en waterstoftankstations te vergroten, met name langs de belangrijkste vervoerscorridors en -knooppunten van de Europese Unie. Dit is een baanbrekende overeenkomst die de overgang naar emissievrij vervoer mogelijk zal maken en zal bijdragen aan onze doelstelling om de netto uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen.

De nieuwe verordening voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR) bevat verplichte uitroldoelstellingen voor infrastructuur voor elektrisch opladen en tanken van waterstof voor de wegsector, voor walstroomvoorziening in zee- en binnenvaarthavens en voor elektriciteitsvoorziening voor stilstaande vliegtuigen. Door een minimum aan oplaad- en tankinfrastructuur beschikbaar te maken in de hele EU, zal de verordening een einde maken aan de zorgen van consumenten over de moeilijkheid om een ​​voertuig op te laden of bij te tanken. AFIR maakt ook de weg vrij voor een gebruiksvriendelijke oplaad- en tankervaring, met volledige prijstransparantie, gemeenschappelijke minimale betalingsopties en coherente klantinformatie in de hele EU.

Infrastructuur voor wegtransport, scheepvaart en luchtvaart 

De nieuwe AFIR-regels zorgen voor voldoende en gebruiksvriendelijke infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor de weg, de scheepvaart en de luchtvaart. Dit maakt het gebruik van emissievrije wegvoertuigen mogelijk, met name elektrische en lichte en zware voertuigen op waterstof, evenals de stroomvoorziening van afgemeerde schepen en stilstaande vliegtuigen. 

Lees ook  Terugblik: Lydia Peeters haalt 2,2 miljard euro investeringen naar Limburg
(Tekst loopt door onder de foto)
Waterstof
De nieuwe AFIR-regels zorgen voor voldoende en gebruiksvriendelijke infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor de weg, de scheepvaart en de luchtvaart.

Concreet zullen de volgende belangrijkste implementatiedoelstellingen in 2025 of 2030 moeten worden gehaald:

  • De oplaadinfrastructuur voor auto’s en bestelwagens moet in hetzelfde tempo groeien als het gebruik van voertuigen. Daartoe moet voor elke geregistreerde batterij-elektrische auto in een bepaalde lidstaat een vermogen van 1,3 kW worden geleverd door openbaar toegankelijke oplaadinfrastructuur. Bovendien moeten vanaf 2025 om de 60 km langs het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) snellaadstations van minstens 150 kW worden geïnstalleerd.
  • Op het TEN-T-kernnetwerk moeten vanaf 2025 om de 60 km oplaadstations voor zware bedrijfsvoertuigen met een minimumvermogen van 350 kW worden geplaatst, en vanaf 2025 om de 100 km op het grotere uitgebreide TEN-T-netwerk, met volledige netwerkdekking moet worden bereikt in 2030. Daarnaast moeten oplaadstations worden geïnstalleerd op veilige en beveiligde parkeerterreinen voor nachtelijk opladen en in stedelijke knooppunten voor bestelwagens.
  • Waterstoftankinfrastructuur die zowel auto’s als vrachtwagens kan bedienen, moet vanaf 2030 worden uitgerold in alle stedelijke knooppunten en om de 200 km langs het TEN-T-kernnetwerk, zodat er een voldoende dicht netwerk ontstaat om waterstofvoertuigen door de hele EU te laten rijden.
  • Zeehavens die ten minste 50 havenbezoeken door grote passagiersschepen of 100 havenbezoeken door containerschepen zien, moeten tegen 2030 walstroom voor dergelijke schepen leveren. Dit helpt niet alleen om de ecologische voetafdruk van maritiem transport te verminderen, ook de lokale luchtverontreiniging in havengebieden aanzienlijk verminderen. 
  • Luchthavens moeten tegen 2025 elektriciteit leveren aan stilstaande vliegtuigen op alle contactstands (gates) en tegen 2030 op alle afgelegen standplaatsen (outfield-posities). 
  • Exploitanten van elektrische oplaad- en waterstoftankstationsmoeten zorgen voor volledige prijstransparantie, een gemeenschappelijke ad-hocbetaalmethode zoals debet- of creditcard aanbieden en relevante gegevens, bijvoorbeeld op locatie, elektronisch beschikbaar stellen, zodat de klant verzekerd is volledig op de hoogte is.
Lees ook  Terugblik: Lydia Peeters haalt 2,2 miljard euro investeringen naar Limburg

Volgende stappen

Het deze week bereikte politieke akkoord moet nu formeel worden aangenomen. Zodra dit proces door het Europees Parlement en de Raad is voltooid, zullen de nieuwe regels in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd en na een overgangsperiode van zes maanden in werking treden.

Achtergrond

De Europese Green Deal is de langetermijngroeistrategie van de EU om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Om deze doelstelling te halen, moet de EU haar uitstoot tegen 2030 met ten minste 55% verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Het akkoord van deze week is een nieuwe belangrijke stap in de goedkeuring van het wetgevingspakket “Fit for 55” van de Commissie om de Europese Green Deal tot stand te brengen. Het volgt op andere recente deals, meest recentelijk over duurzame brandstoffen voor de scheepvaart, aldus de Europese Commissie. 

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket