Print Friendly, PDF & Email
AppStores

Tijdens de werkzaamheden in Esch en Vught werden geen dassen of bevers waargenomen.

Tussen Den Bosch en Boxtel rijden weer treinen. De dassen zijn verhuisd en het spoor is hersteld. Prorail is tijdens de werkzaamheden in Esch en Vught geen dassen tegengekomen. Ze mogen aannemen dat ze inmiddels op een andere plek leven. Bij nadere inspectie in Vught zagen ze dat een aantal van de gangen daar niet door de das waren gegraven, maar door de bever. Ook dat is een beschermde diersoort.

(Tekst loopt door onder de foto)
Tijdens de werkzaamheden in Esch en Vught werden geen dassen of bevers waargenomen.

“We zijn aannemers ASSET Rail en Heijmans zeer erkentelijk voor de uitvoering van deze enorme spoedoperatie. Maar ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de snelle ontheffingen en de stichting Das & Boom voor hun deskundige betrokkenheid. Dankzij hun bijzondere inspanning kan het reizigers- en goederenvervoer weer veilig worden opgestart.”

bevers

Prorail is hier op dezelfde wijze mee omgegaan als bij de dassen. Er zijn in overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland terugslagkleppen op de ingangen geplaatst om de bever de kans te geven een ander onderkomen te zoeken. Het daaropvolgende graafwerk is onder begeleiding van een ecoloog uitgevoerd. Prorail is geen bevers tegengekomen, anders waren ze gestopt, net als bij de das.

hard gewerkt

Er is de afgelopen week hard gewerkt om ten eerste de das op een veilige en verantwoorde manier te verplaatsen, maar ook om de treindienstregeling weer zo snel mogelijk te kunnen opstarten. Het was een grote operatie, waar veel partijen aan hebben bijgedragen. ProRail wil alle partijen, voor en achter de schermen, graag bedanken voor harde werk in de afgelopen week. Speciale dank aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het meedenken en de snelle besluitvorming omtrent de ontheffing. 

Lees ook  Prorail: werkzaamheden aan Amsterdam Centraal in volle gang

Ook dank aan de ecologen en de stichting Das en Boom. Hun kennis en begeleiding bij het verplaatsen van de das was onmisbaar. NS heeft tijdens de werkzaamheden bussen en langere treinen en extra Intercity’s in de spits op de omreisroutes ingezet. Prorail spreekt ook zijn dank uit aan de aannemers ASSET Rail en Heijmans die samen de eigen collega’s, in zo’n kort tijdsbestek alle materiaal en materieel beschikbaar hebben gekregen om deze klus te klaren.

Gerelateerde artikelen:
NS