Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de reizigers stellen de vervoerders U-OV en Syntus Utrecht ieder jaar plannen op voor het regionaal openbaar vervoer.

Elk jaar wordt de dienstregeling binnen het openbaar vervoer aangepast. Samen met de vervoerders U-OV en Syntus Utrecht vindt provincie Utrecht het belangrijk om te weten wat u als reiziger van de dienstregeling vindt. Daarom horen zij graag de mening van reizigers over de voorgenomen plannen voor het Utrechtse openbaar vervoer. Reizigers kunnen voor 7 mei de enquête invullen op internet. De enquête is voor iedereen toegankelijk.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de reizigers stellen de vervoerders U-OV en Syntus Utrecht ieder jaar plannen op voor het regionaal openbaar vervoer. Op sommige lijnen verandert de route of wijzigt de frequentie. Er zijn ook voorstellen opgenomen om in te spelen op (verwachte) reizigersgroei door het rijden van meer ritten.

De provincie Utrecht heeft de vervoerders dit jaar gevraagd een basisplan op te stellen waarin het huidige niveau wordt vastgehouden. Daarnaast doen de vervoerders voorstellen voor uitbreidingen: het pluspakket. Door een tekort aan personeel zijn de afgelopen maanden minder ritten gereden dan gepland. Dit geld wil de provincie gebruiken om de komende jaren een uitbreiding van het vervoeraanbod mogelijk te maken. In september wordt de definitieve dienstregeling en het eventuele pluspakket voor 2024 vastgesteld.

(Tekst loopt door onder de foto)
Samen met de vervoerders U-OV en Syntus Utrecht vindt provincie Utrecht het belangrijk om te weten wat u als reiziger van de dienstregeling vindt.

De enquête is zo opgesteld dat de reiziger alleen die vragen ontvangt die betrekking hebben op de regio waarin gereisd wordt met het openbaar vervoer. Er is ook een mogelijkheid om alle vragen te beantwoorden. Mede aan de hand van deze bevindingen wordt de nieuwe dienstregeling opgesteld. De nieuwe dienstregeling zal per 10 december ingaan.

Laat van u horen

Voordat het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht medio september een besluit neemt over de plannen is het eerst de beurt aan de reiziger. Reizigers kunnen de enquête vóór 7 mei invullen. Iedereen die reageert en dat wenst, zal door de provincie Utrecht op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten en ontvangt zowel het definitieve vervoerplan als een samenvatting van alle reacties op de enquête. Deze reacties zijn natuurlijk wel anoniem. Behalve de reizigers worden ook de gemeenten, belangenorganisatie ROCOV en aangrenzende concessieverleners en vervoerders geraadpleegd over de plannen voor de dienstregeling 2024. 

Gerelateerde artikelen:
EAC width=