Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Bij het verbeteren van de veiligheid in de haven is het cruciaal dat de hele gemeenschap meedoet. Daarom wordt een beroep gedaan op de oplettendheid van bedrijven en omwonenden.

Onlangs is er een Meld Misdaad Anoniem campagne gestart in de haven van Scheveningen. Gemeente, politie en het meldpunt roepen bewoners en mensen die werken in en rondom de haven op om verdachte situaties anoniem te melden. Scheveningen is, net als iedere zeehaven, kwetsbaar voor criminaliteit. Denk hierbij aan drugstransporten, mensensmokkel en het witwassen van crimineel geld. Criminelen zijn bij het uitvoeren van hun activiteiten vaak afhankelijk van kennis en hulp uit de haven. Zij zoeken bijvoorbeeld schippers om pakketjes uit zee op te vissen. Of zij maken gebruik van een anoniem appartement om drugs, wapens of cash op te slaan. Er ontstaat daarmee een vermenging van de boven- en de onderwereld.

Opvallende zaken

Bij het verbeteren van de veiligheid in de haven is het cruciaal dat de hele gemeenschap meedoet. Daarom wordt een beroep gedaan op de oplettendheid van bedrijven en omwonenden. Ze willen daarmee zichtbaar maken wat onder de oppervlakte gebeurt. Hiermee maken ze de haven onaantrekkelijk voor illegale activiteiten.

Mogelijk signalen die wijzen op criminaliteit in de haven zijn bijvoorbeeld:

  • Vreemde vaarbewegingen op ongebruikelijke tijdstippen;
  • Een schip dat te zwaar of scheef beladen is;
  • Het verhullen van de originele naam van een boot.

Op de kade kunnen de volgende zaken verdacht zijn:

  • Onbekenden die spullen in– /uitladen in busjes;
  • Ondernemingen zonder klanten;
  • Panden met geblindeerde ramen en camerabeveiliging.
(Tekst loopt door onder de foto)
Scheveningen is, net als iedere zeehaven, kwetsbaar voor criminaliteit. Denk hierbij aan drugstransporten, mensensmokkel en het witwassen van crimineel geld.

Via flyers, posters en sociale mediaberichten roepen ze mensen op om anoniem melding te maken van dergelijke verdachte zaken. Dit kan door te bellen naar 0800 – 7000 of via de site www.meldmisdaadanoniem.nl, deze stichting staat los van de politie. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd om Scheveningers bewust te maken over de problematiek. Op basis van de meldingen kan vervolgens gericht onderzoek worden gedaan. Zo werken we samen aan een veilige haven waar het prettig wonen, werken en recreëren is, aldus de Gemeente Den Haag.

Lees ook  Focus op kwaliteit: doelgroepenvervoer krijgt stevige verbeteragenda

Brede aanpak ondermijning

Gemeente Den Haag werkt samen met overheidspartners zoals politie, OM, Belastingdienst en het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) Den Haag om ondermijnende criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. De veiligheid van het havengebied is een gezamenlijke prioriteit voor de overheidspartners in de regio. De campagne van Meld Misdaad Anoniem is één van de acties om dit te verbeteren.

Ook informeren ze specifieke groepen die van de haven gebruik maken, over hoe ze zich weerbaar kunnen maken tegen criminelen. Er komt ook extra toezicht van handhavers en politie op land en op het water. Gedurende het jaar gaan meerdere partners samen optrekken tijdens integrale handhavingsacties.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket