Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Naast een snelle OV-lijn, wordt er extra geïnvesteerd in duurzame en schone vormen van mobiliteit in de Binckhorst, Voorburg-West en Rijswijk te verhogen.

Goed nieuws voor bereikbaarheid en woningbouw in Den Haag. Het college van B&W heeft ingestemd met de komst van een snelle en hoogwaardige OV-verbinding over de Binckhorst, plus een aanvullend pakket mobiliteitsmaatregelen voor dit gebied. De verbinding loopt van Den Haag Centraal over de Binckhorst richting Rijswijk en Voorburg. Dit maakt straks de bouw van zeker 35.000 woningen in deze gebieden mogelijk. Vorig jaar november werd al bekend dat het Kabinet, de gemeente Den Haag en regiopartners samen een bedrag van bijna 600 miljoen in de tramverbinding investeren.

De nieuwe OV-verbinding loopt via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. Wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling) ziet dit als een grote stap voor de bereikbaarheid van de regio.

”In het CID en de Binckhorst willen we zeker 25.000 nieuwe woningen en 30.000 tot 35.000 nieuwe arbeidsplaatsen toevoegen. Deze gebieden zijn het economische hart van de Haagse regio met een groot nationaal belang. Met dit besluit zetten we samen met de regiopartners MRDH en gemeente Leidschendam-Voorburg, gemeente Rijswijk en de provincie Zuid Holland een prachtige stap voor de aanleg van het regionale OV en daarmee de ontwikkeling van de regio."

Ruimte voor voetganger, fiets en deelvervoer

Naast een snelle OV-lijn, wordt er extra geïnvesteerd in duurzame en schone vormen van mobiliteit in de Binckhorst, Voorburg-West en Rijswijk te verhogen. Hierdoor ontstaat meer ruimte in de stad voor wonen, werken en verblijven en verbetert de leefkwaliteit. Dit pakket is gericht op het verbeteren van de infrastructuur voor fiets en voetganger, maatregelen om het aantal bewegingen van auto’s te beperken en maatregelen om de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming van straten te vergroten. Het gaat onder meer om maatregelen voor herinrichting en inpassing van de hoogwaardige OV-lijn in de Lekstraat, de Binckhorstlaan in Voorburg, de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg.

Lees ook  Groene logistiek: duurzaam transport oplossing voor stadsproblemen
(Tekst loopt door onder de foto)
Goed nieuws voor bereikbaarheid en woningbouw in Den Haag. Het college van B&W heeft ingestemd met de komst van een snelle en hoogwaardige OV-verbinding over de Binckhorst, plus een aanvullend pakket mobiliteitsmaatregelen voor dit gebied.

“Op de Binckhorst maken we een autoluwe stadswijk waarin lopen, fietsen en openbaar vervoer centraal staan. Hoogwaardig openbaar vervoer is hier absoluut een voorwaarde, want onze stad en regio groeien. Ik ben dan ook heel blij dat we samen met het rijk en regio een fors bedrag investeren in de combinatie van woningbouw en betere bereikbaarheid van onze regio.”

Participatie

De afgelopen jaren is er uitgebreid met bewoners, bedrijven en bezoekers van het gebied gesproken over de verkenning van de tramlijn over de Binckhorst. In 2020 zijn de eerste gesprekken begonnen, waarna in 2021 een platform voor bewoners en belanghebbenden opgericht. Afgelopen maand zijn een drietal informatieavonden georganiseerd in het nieuwe informatiecentrum Binckhorst. Op deze avonden zijn ondernemers, inwoners en belangstellenden nogmaals meegenomen in de plannen en konden zij hun vragen stellen.

Achtergrond en proces

Eind 2018 is de MIRT-verkenning regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst gestart als onderdeel van het regionale gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma MoVe. In deze verkenning is onderzocht met welke vorm van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) de Binckhorst goed bereikbaar gemaakt kan worden. Daarnaast is gekeken naar een pakket aan mobiliteitsmaatregelen voor de bereikbaarheid van de Binckhorst, gericht op de voetganger, fiets en deelmobiliteit. De verkenning is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Den Haag, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en gemeente Leidschendam-Voorburg. De gemeente Rijswijk is sinds 2021 betrokken bij de verkenning en wordt met de ondertekening van de bestuursovereenkomst ook opdrachtgever in de volgende fase. In het BO MIRT van november 2022 zijn tussen de initiatiefnemende partijen afspraken gemaakt over de bekostiging van het voorgenomen Voorkeursalternatief, oftewel: de OV-lijn en het vervoersmiddel die de voorkeur hebben.

Lees ook  Daadkracht: samenwerking en financiering essentieel voor toekomstig transport

Het voorkeursalternatief is nu vastgesteld door de betrokken colleges van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. De plannen worden voor de zomer behandeld door de gemeenteraden van deze gemeenten. Bij goedkeuring door de gemeenteraden zullen de plannen de komende jaren verder worden uitgewerkt, samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen, aldus de gemeente Den Haag.

Gerelateerde artikelen:
Curacao