Print Friendly, PDF & Email
chiron

Afgelopen zaterdag droeg Manneken Pis de outfit van een Brusselse fietser.

Ter gelegenheid van Wereldfietsdag op 3 juni droeg Manneken Pis het kostuum van een Brusselse fietser dragen. Brussel Mobiliteit maakt van de gelegenheid gebruik om de balans op te maken van de toename van het aantal fietsers en de uitbouw van de fietsinfrastructuur in de hoofdstad.

De fiets in Brussel – hoever staan we?

De cijfers van de nieuwe Brusselse “verplaatsingsenquête” zijn onlangs bekend geworden: het verplaatsingsaandeel van de fiets in Brussel bedraagt nu 9%, tegenover 3% tien jaar geleden. 20,9% van de Brusselaars zegt zelfs “elke dag” of “één of meer keren per week” te fietsen. Op bepaalde assen zoals de Wetstraat, hebben de fietstelpalen in 2022 voor het eerst meer dan 10000 fietsers per dag geteld. 513 km “fietsinfrastructuur” is nu beschikbaar in Brussel.

"Zelf kunnen kiezen hoe je je verplaatst, dat is een belangrijke vorm van vrijheid. In Brussel investeren we in de alternatieven voor de wagen, net om zoveel mogelijk mensen die keuzevrijheid te gunnen. En dat werkt: we breiden de fietsinfrastructuur jaar na jaar verder uit in het hele Gewest, en het aantal fietsers is verdrievoudigd. Wat in Amsterdam, Kopenhagen en Parijs kan, kan nu ook in Brussel."

(Tekst loopt door onder de foto)

Naast het bestendigen van de 50 km tijdelijke fietspaden die in 2020-2021 zijn aangelegd, is sinds 2022 een aantal projecten om deze infrastructuur verder uit te werken of te verbeteren voltooid. Andere volgen nog dit jaar.

  • verder afwerken van het tweerichtingsfietspad op de Kleine Ring (ter hoogte van de Kruidtuin en van de Boudewijnlaan)
  • een fietspad op de Henri Simonetlaan
  • aansluiting met het Vlaamse fietsnetwerk langs de E40 tussen de Gemeenschappenlaan en de Tollaan
  • bewegwijzering van de fietssnelweg CR Brussel-Leuven
  • bewegwijzering van het knooppuntennet voor fiettochten
  • nieuwe fietspaden op Gewestelijke FietsRoutes: Herinkxlaan in Ukkel, Deltastraat en Keerkringenlaan in Vorst,…

Voor wat betreft fietsparkeren zijn er meer dan 40 000 plaatsen beschikbaar op de openbare weg, plus meer dan 7 000 beveiligde parkeerplaatsen in fietsboxen en lokale parkeergarages.

Manneke Pis op de fiets!

Op 3 juni, van 12 tot 15 uur, zal Manneken Pis de outfit van een Brusselse fietser dragen: sportschoenen, jeans en een witte trui. Deze worden geleverd door de officiële kleermaker van Manneken Pis, Sophie Wéry. De illustratie op de shirts is gemaakt door @Ender_and_May. Iedereen kan proberen deze trui te winnen door op 3 juni tussen 12 en 15 uur een selfie te nemen met het Manneken Pis en deze op te sturen via de website bike.brussels, aldus Brussel Mobiliteit.

Gerelateerde artikelen:
Chiron