Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het chronische wereldwijde tekort aan professionele vrachtwagen-, bus-, touringcar- en taxichauffeurs versnelt en treft miljoenen werknemers in het wegvervoer, werkgevers en diensten.

IRU, de wereldwijde werkgeversorganisatie voor wegvervoer, die meer dan 3,5 miljoen wegvervoerders vertegenwoordigt, en ITF, de International Transport Workers’ Federation, die 18,5 miljoen transportarbeiders vertegenwoordigt, hebben vandaag een driepuntenplan gelanceerd om het chauffeurstekort op te lossen.

De nieuwe aanpak heeft tot doel het tekort aan chauffeurs en de onevenwichtigheden op de vervoersmarkt te verminderen, te zorgen voor behoorlijke arbeidsomstandigheden en normen voor chauffeurs die buiten hun eigen land werken, en de regels voor werknemers en werkgevers te vereenvoudigen en te handhaven. 

“Het chauffeurstekort loopt snel uit de hand. Het in evenwicht brengen van het wereldwijde arbeidsaanbod en de vraag via eenvoudige maatregelen om legale immigratie te vergemakkelijken en een einde te maken aan de uitbuiting van niet-ingezeten chauffeurs, is een manier om het probleem op te lossen, fatsoenlijk werk te ondersteunen en vitale wegvervoersdiensten in beweging te houden.”

Het plan schetst actie voor de VN, nationale regeringen en de industrie:

  1. VN en internationale organisaties – ontwikkel een mondiaal kader met duidelijke richtlijnen om niet-ingezeten chauffeurs te beschermen; de rijomstandigheden verbeteren en de sociale cohesie vergroten; en harmonisatie van kwalificatienormen en grensoverschrijdende erkenning.
  2. Nationale regeringen – arbeidsimmigratieprocedures wijzigen en handhaven om niet-ingezeten chauffeurs te beschermen, bureaucratie verminderen om legale immigratie voor huidige en potentiële chauffeurs te vergemakkelijken; de erkenning van kwalificaties uit derde landen stimuleren via bilaterale overeenkomsten; investeren in en de handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van wegvervoer verbeteren; en subsidiëring van binnenlandse opleidings- en integratieprogramma’s.
  3. Wegvervoerders – ontwikkel operationele integratieprogramma’s voor niet-ingezeten chauffeurs om dezelfde voorwaarden te krijgen als hun binnenlandse werknemers; en ondersteuning van training, vaardighedenbeheer en certificeringsprocessen.
Lees ook  Taxivervoer: KNV wijst IRU op de noodzaak van realistische doelen
(Tekst loopt door onder de foto)
De nieuwe aanpak heeft tot doel het tekort aan chauffeurs en de onevenwichtigheden op de vervoersmarkt te verminderen.

ITF-secretaris-generaal Stephen Cotton zei: “Overheden, transportwerkgevers en de multinationale klanten van transport moeten samenwerken met vakbonden om fatsoenlijk werk te creëren om een einde te maken aan het tekort aan chauffeurs. Het wegvervoer zal alleen chauffeurs kunnen aantrekken en behouden als het gebaseerd is op samenwerking tussen alle belanghebbenden en rechthebbenden om fatsoenlijk werk, fundamentele arbeidsrechten en echte sociale bescherming te garanderen.”

Het plan heeft tot doel de nationale arbeidspools beter in evenwicht te brengen – tussen die met een overschot en die met een tekort aan chauffeurstalent – zonder problemen van het ene land naar het andere te exporteren. Het mag bestaande nationale initiatieven niet terzijde schuiven of de veiligheidsnormen of de arbeidsomstandigheden schaden.

Het chronische wereldwijde tekort aan professionele vrachtwagen-, bus-, touringcar- en taxichauffeurs versnelt en treft miljoenen werknemers in het wegvervoer, werkgevers en diensten. In 2022 was ongeveer 11% van de chauffeursposities onvervuld. Aangezien in veel landen tot een derde van de chauffeurs binnen de komende drie jaar met pensioen gaat, zouden de onvervulde chauffeursposities tegen 2026 meer dan kunnen verdubbelen. 

Overheden, vakbonden en exploitanten voeren meerdere acties uit, maar het is niet genoeg. Andere oplossingen zijn onder meer het subsidiëren van licentie- en opleidingskosten, het aanleggen van veiligere en beveiligde parkeerplaatsen met betere faciliteiten, het stimuleren van meer vrouwen en jongeren voor het beroep, en het verbeteren van de behandeling van chauffeurs en het verbeteren van het begrip van het beroep, aldus de IRU.

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Taxivervoer: KNV wijst IRU op de noodzaak van realistische doelen
regie