Pitane Image

Schreeuwende aandeelhouders, hoge werkdruk en snelle wisseling van managers zijn signalen.

De taxisector, een bedrijfstak die grotendeels afhankelijk is van haar personeel, kampt met een alarmerend probleem dat steeds vaker aan het licht komt: ongewenst grensoverschrijdend gedrag door aandeelhouders. Dit blijkt uit een maandenlang onderzoek door onze redactie, waarin we gesprekken voerden met werknemers uit de branche.

In dit artikel hebben we ervoor gekozen om geen specifieke namen of bedrijven te noemen. Ons doel is niet om individuele bedrijven of personen aan te wijzen, maar om licht te werpen op een sectorbreed probleem dat aandacht en actie vereist. We willen het bewustzijn vergroten en een platform bieden voor de stemmen van degenen die te maken hebben met deze problemen, in de hoop dat dit zal leiden tot zelfreflectie en positieve verandering.

Veel mensen zien aandeelhouders als stille investeerders, maar binnen de taxisector lijkt dit beeld niet op te gaan. Volgens de geïnterviewde werknemers staan aandeelhouders vaak lijnrecht tegenover het management en de werknemers. Ze eisen buitensporige resultaten en schuwen niet om hun eisen kracht bij te zetten met luide stemmen of met de vuisten op tafel slaan wanneer ze iets duidelijk willen maken.

Deze benadering heeft ernstige gevolgen. Werknemers klagen over fysieke en emotionele klachten als gevolg van de immense werkdruk. Dit grensoverschrijdende gedrag lijkt bij te dragen aan een hoog personeelsverloop binnen de sector. Elk jaar vertrekken tientallen werknemers omdat ze niet kunnen voldoen aan de onredelijke eisen van het bedrijf.

(Tekst loopt door onder de foto)
In dit artikel hebben we ervoor gekozen om geen specifieke namen of bedrijven te noemen.

Bijzonder verontrustend is dat zelfs algemeen directeuren niet immuun zijn voor deze ongepaste behandeling. Meerdere bronnen melden dat leidinggevenden soms van de ene dag op de andere worden vervangen, zonder dat zij de mogelijkheid hebben gehad om het bedrijfsbeleid naar hun inzicht te wijzigen of bij te sturen.

bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur en werkomgeving spelen een grote rol in het behoud van werknemers, inclusief managers. Een omgeving waar grensoverschrijdend gedrag, hoge druk, of zelfs racisme aanwezig is, kan een negatieve impact hebben op het welzijn van de managers en hun bereidheid om bij het bedrijf te blijven. Managers zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor de zorgen en eisen van aandeelhouders. Als ze voortdurend worden blootgesteld aan onredelijk hoge druk, agressieve communicatie of onethisch gedrag van aandeelhouders, kan dit leiden tot stress, demotivatie en uiteindelijk tot het besluit om te vertrekken.

Een oplossing is echter niet eenvoudig. De invloed van aandeelhouders is ingrijpend en niet gemakkelijk te temperen. Toch kan een goed begin zijn om openlijke discussies te voeren over deze kwestie en het gedrag van aandeelhouders aan de kaak te stellen. Er zijn meerdere redenen waarom aandeelhouders mogelijk op een dergelijke manier reageren. De primaire drijfveer voor veel aandeelhouders is het rendement op hun investering. Ze kunnen gefrustreerd raken als een bedrijf niet aan hun financiële verwachtingen voldoet en hun frustratie op een agressieve manier uiten.

Sommige aandeelhouders hebben wellicht geen uitgebreide ervaring of kennis van de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit kan leiden tot onrealistische verwachtingen en de neiging om druk uit te oefenen zonder volledig te begrijpen wat er nodig is om bepaalde doelstellingen te bereiken. Soms is er sprake van een gebrek aan duidelijke communicatie tussen het management en de aandeelhouders. Als aandeelhouders niet het gevoel hebben dat ze volledig op de hoogte zijn van wat er in het bedrijf gebeurt, kunnen ze sneller geneigd zijn om druk uit te oefenen of zelfs te intimideren.

(Tekst loopt door onder de foto)

Wanneer we het hebben over ongewenst gedrag, dan gaat het niet alleen om de extreme gevallen, maar ook om subtiele vormen van intimidatie, overmatige druk en respectloze communicatie.

In sommige gevallen kan de cultuur binnen een bedrijf of sector leiden tot grensoverschrijdend gedrag. Als agressief gedrag als normaal wordt beschouwd of wordt getolereerd, kan het waarschijnlijker worden dat aandeelhouders zich op deze manier gedragen. Aandeelhouders kunnen bijvoorbeeld bewust of onbewust racistische stereotypen of vooroordelen hanteren in hun interacties met werknemers of leidinggevenden van een bepaalde etnische of raciale achtergrond. Ze kunnen ook onevenredig hoge verwachtingen of druk uitoefenen op individuen op basis van hun ras of etniciteit.

Dit soort gedrag is niet alleen onethisch en onrechtvaardig, maar kan ook illegaal zijn, afhankelijk van de wetgeving in het betreffende land. Het aanpakken van racisme op de werkplek is een cruciale stap in het creëren van een inclusieve, respectvolle en eerlijke werkomgeving voor alle werknemers.

branchevereniging

We willen dit artikel gebruiken om bedrijven en aandeelhouders aan te moedigen om zelfreflectie toe te passen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun rol in het vormgeven van de werkomgeving. Het is tijd om te luisteren, te leren en actie te ondernemen om een positievere, meer inclusieve en respectvolle werkplek te creëren voor iedereen.

Het aanmoedigen van een cultuur van transparantie en openheid binnen bedrijven kan ook een cruciale stap zijn. Dit zou kunnen betekenen dat aandeelhouders regelmatig verslag uitbrengen over hun interacties en beslissingen, en dat werknemers worden aangemoedigd om hun zorgen of klachten te uiten zonder angst voor vergelding.

Tot slot is het belangrijk dat de taxisector als geheel deze problemen onder ogen ziet. Brancheorganisaties, vakbonden en bedrijfsleiders moeten samenwerken om een veilige en respectvolle werkomgeving te bevorderen. Dit zal niet alleen de huidige werknemers ten goede komen, maar ook de toekomst van de sector als een aantrekkelijke en duurzame werkgever veiligstellen.

hulp zoeken

Hoewel het belangrijk is om te erkennen dat dit gedrag overal kan voorkomen, moeten organisaties streven naar het creëren van een omgeving waarin dergelijk gedrag wordt erkend, aangepakt, en niet getolereerd. Dit kan worden bereikt door het implementeren van duidelijke beleidslijnen tegen grensoverschrijdend gedrag, het bieden van trainingen voor werknemers, en het aanmoedigen van een cultuur van respect en gelijkheid. In het bijzonder moeten leiders en personen met invloed, zoals aandeelhouders, zich bewust zijn van de macht die zij hebben en deze verantwoord gebruiken. Ze moeten ook verantwoordelijk worden gehouden voor hun gedrag en de invloed die dit kan hebben op anderen in de organisatie. 

Welk risico loopt uw bedrijf op grensoverschrijdend gedrag? Doe de scan en ontdek waar voor uw bedrijf de aandachtspunten liggen. Het invullen duurt maximaal 5 minuten en u ontvangt direct advies. Wilt u overleggen over een specifieke situatie? Bel een deskundige via de Slachtofferhulp Nederland Advieslijn voor professionals op 0900-0101 (optie 3 in het menu).

Gerelateerde artikelen:
regie
Print Friendly, PDF & Email