Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De focus ligt op de voetganger en de fietser. De partij pleit voor meer ruimte voor deze twee groepen verkeersdeelnemers, en minder voor autoverkeer

Het is duidelijk dat de Partij voor de Dieren (PvdD) onder leiding van Esther Ouwehand een heel eigen invalshoek kiest in de Nederlandse politiek. Ouwehand, die begon als activist en later tot een van de meest ervaren leden van het Nederlandse parlement opklom, benadrukt de noodzaak van een samenhangende benadering van complexe uitdagingen zoals klimaatverandering, dierenwelzijn en sociaal welzijn. 

In het vervoersbeleid van de PvdD zien we deze holistische benadering duidelijk terug. De partij beoogt een radicale omslag in de manier waarop we ons verplaatsen. Het gaat niet alleen om de vervanging van fossiele auto’s door elektrische varianten, maar ook om het veranderen van de hele vervoersinfrastructuur. Er wordt geïnvesteerd in een fijnmazig openbaar-vervoersnetwerk en in faciliteiten die het leven van voetgangers en fietsers makkelijker maken. De doelen zijn niet alleen ecologisch van aard, maar hebben ook sociale implicaties: straten worden veiliger en er komt meer ruimte voor groen en ontmoeting.

(Tekst loopt door onder de foto)

"Het kernidee van de PvdD op het gebied van vervoer is dat we de uitdagingen die voor ons liggen, zoals klimaatverandering, luchtvervuiling en sociale ongelijkheid, in samenhang moeten oplossen. Dat betekent niet alleen het vervangen van de ene technologie door de andere, maar het transformeren van de manier waarop we naar vervoer kijken. De PvdD kiest daarom voor een radicale, duurzame omslag in het mobiliteitsbeleid"

Dit sociale aspect komt eveneens naar voren in de focus op betaalbaarheid en toegankelijkheid van vervoer. Door te investeren in het openbaar vervoer en door fiscale stimulering van duurzamere vormen van vervoer, zoals fietsen, wil de PvdD de sociale gelijkheid bevorderen. Het afschaffen van klassensystemen in treinen is daar een sprekend voorbeeld van. Deze benadering sluit naadloos aan op de visie van Ouwehand, die het als haar missie ziet om een breder scala aan belangen te behartigen dan alleen die van de mens.

Lees ook  Voertuigwijding: zegen op wielen trekt honderden naar Adegem

treinnetwerk

Wat ook opvalt, is de ambitie om verder te kijken dan de landsgrenzen. Met plannen voor een Europees treinnetwerk en fiscale prikkels om internationaal treinverkeer te stimuleren, zet de PvdD sterk in op internationale samenwerking. Dit is een bewuste keuze om klimaatverandering op grotere schaal aan te pakken en tevens om het aantal vluchten te verminderen.

Het vervoersbeleid van de PvdD illustreert daarmee de brede, samenhangende visie van de partij op duurzaamheid en sociaal welzijn. Het gaat niet alleen om losse maatregelen om het verkeer te vergroenen of het dierenwelzijn te verbeteren. De partij wil de grondslagen van het systeem zelf veranderen, en dat op een manier die zowel sociaal inclusief als ecologisch verantwoord is. Hiermee blijft Ouwehand trouw aan haar wortels als activist: haar streven is niet alleen om wetten te veranderen, maar ook om de onderliggende waarden en prioriteiten van de samenleving te beïnvloeden. En juist daarin schuilt de kracht van de Partij voor de Dieren onder haar leiding.

Esther Ouwehand

Esther Ouwehand is een van de meest opmerkelijke figuren in de Nederlandse politiek, vooral bekend als het gezicht van de Partij voor de Dieren (PvdD). Ze is al enige tijd actief in de politiek en heeft zichzelf gevestigd als een doorgewinterde parlementariër met een passie voor dierenwelzijn, milieu en sociale rechtvaardigheid.

Geboren in 1976 in Katwijk, heeft Ouwehand een achtergrond die niet traditioneel politiek is. Voordat ze de politiek in ging, werkte ze in verschillende sectoren, waaronder de communicatiebranche. Deze ervaring heeft haar wellicht een uniek perspectief gegeven op hoe je mensen kunt bereiken en overtuigen, iets wat in haar politieke carrière goed van pas is gekomen.

Lees ook  Innovatie: groene toekomst op rails tijdens InnoTrans 2024

Esther Ouwehand is meer dan alleen een politicus; ze is een activist, een leider en een visionair. Haar invloed reikt verder dan de muren van het parlement en raakt de harten en geesten van mensen die streven naar een betere, meer humane wereld. Door haar consistente en moedige leiderschap heeft ze de Partij voor de Dieren getransformeerd van een nichepartij tot een politieke kracht om rekening mee te houden.

Gerelateerde artikelen:
EVI.