Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

BBB wil straks geen regeerakkoord, maar een regieakkoord.

De Boer Burger Beweging (BBB), de politieke partij onder leiding van Caroline van der Plas, heeft een unieke aanpak voor de toekomst van Nederland. De partij streeft naar een ‘Noaberstaat’, een term die de focus legt op een overheid als een betrokken buur, maar die ook de persoonlijke ruimte respecteert. Het verkiezingsprogramma biedt een gedetailleerd inzicht in hoe BBB mobiliteit in Nederland wil aanpakken.

Voor de BBB gaat het niet alleen om snelle treinverbindingen naar grote steden; het is ook cruciaal dat er goede verbindingen zijn met grensregio’s zoals Duitsland en België. De partij benadrukt dat mobiliteit in landelijke gebieden anders is dan in stedelijke gebieden. Daarom wil de partij kleinschalig openbaar vervoer en andere lokale initiatieven stimuleren. Dit omvat vervoer op afroep en buurtbussen die door vrijwilligers worden georganiseerd.

Volgens de BBB kunnen digitale platforms helpen bij het verduurzamen van fysieke mobiliteit. De partij wil investeren in technologische innovatie die het gebruik van deelauto’s en deelfietsen stimuleert en (bus)stations transformeert in multimodale hubs.

duurzaamheid

De partij is sceptisch over de haalbaarheid en betaalbaarheid van Zero Emissie (ZE) zones en pleit voor een uitstel. Daarnaast willen ze het ‘Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport’ (MIRT) budget aanwenden voor internationale trein- en busverbindingen als alternatief voor korte vluchten. Wat betreft de snelheidsbeperkingen op de wegen, vindt BBB dat de impact op stikstofreductie minimaal is en pleit daarom voor een herintroductie van de maximumsnelheid van 130 km/uur waar mogelijk. Voor de luchtvaartsector ziet de partij een belangrijke rol weggelegd in innovatie en verduurzaming.

Lees ook  Verkiezingen: Europa investeert miljoenen in duurzaam vervoer in Nederland

BBB erkent het potentieel van ‘de Lelylijn’ om de noordelijke regio’s beter te ontsluiten. Ook pleiten ze voor een gedegen onderzoek naar de sociaal-maatschappelijke impact voordat er bouwbesluiten worden genomen. Lelystad Airport blijft gesloten voor commercieel vliegverkeer, maar de infrastructuur zal een nieuwe bestemming krijgen. Wat BBB betreft komt de noordtak van de Betuweroute er niet.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: BBB - Caroline van der Plas

In een notendop, BBB’s aanpak van mobiliteit is veelzijdig en gericht op zowel stedelijke als landelijke gebieden, waarbij de nadruk ligt op kleinschalige oplossingen, technologische innovatie en duurzaamheid. Het is een visie die inspeelt op de behoeften van de regio maar ook oog heeft voor nationale en internationale verbindingen.

Noaberstaat

Een Noaberstaat (soms ook als “naoberschap” of “noaberschap” beschreven) is een term die voornamelijk gebruikt wordt in de oostelijke delen van Nederland, zoals Twente, de Achterhoek, en delen van Drenthe en Overijssel. Het concept verwijst naar een soort burenrelatie of gemeenschapsband die verder gaat dan het simpelweg naast elkaar wonen. In een Noaberstaat helpen buren elkaar op verschillende manieren, zoals bij het onderhouden van het huis, het delen van goederen, en bijstaan in tijden van ziekte of andere tegenspoed.

Het idee van noaberschap is diep geworteld in de lokale cultuur en wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het gemeenschapsleven. Het is gebaseerd op wederkerigheid; hulp die gegeven wordt, wordt ook terug verwacht wanneer nodig. Dit bevordert een sterke sociale cohesie en onderling vertrouwen binnen de gemeenschap.

Het concept is niet uniek voor Nederland en komt in verschillende vormen en onder verschillende namen voor in andere landen en culturen. Het illustreert een vorm van sociale solidariteit en gemeenschapszin die in veel plattelandsgebieden belangrijk is.

Lees ook  Gedragscode studentenverenigingen: nultolerantie voor grensoverschrijdend gedrag

Fractievoorzitter Caroline van der Plas

Caroline van der Plas

Sinds maart 2021 vertegenwoordigt Caroline van der Plas de BoerBurgerBeweging (BBB) als Kamerlid en fractievoorzitter. Afkomstig uit Deventer, heeft ze zowel ervaring in de landbouw als in de journalistiek, waarbij ze artikelen schreef voor agrarische tijdschriften. Daarnaast is ze een van de medeoprichters van de politieke partij BBB.

Gerelateerde artikelen:
Zwolle