Pitane Image

De partij pleit voor meer aandacht voor internationale treinverbindingen en wil het monopolie op kaartverkoop door nationale vervoerders doorbreken.

Wybren van Haga’s politieke partij, Belang van Nederland (BVNL), streeft naar een klassiek liberale agenda gecombineerd met cultureel conservatieve waarden. In het licht van een bevolkingsgroei die de infrastructuur in Nederland naar eigen zeggen heeft overbelast, pleit de partij voor ingrijpende veranderingen, variërend van belastingverlagingen tot forse investeringen in openbaar vervoer en wegen.

Een van de meest opvallende voorstellen van BVNL is de volledige stop op asielverlening, een beweging die past binnen een grotere visie van een kleinere, minder bemoeizuchtige overheid. De partij betoogt dat een sterke focus op nationale belangen essentieel is om de levenskwaliteit in Nederland te behouden en te verbeteren.

Op economisch gebied zet BVNL in op een opmerkelijke combinatie van belastingverlagingen en investeringen. Zo willen ze de motorrijtuigenbelasting verlagen maar wel invoeren voor alle auto’s, inclusief elektrische. Daarnaast pleit de partij voor het verlagen van accijnzen op brandstoffen tot minstens het EU-gemiddelde. Plannen voor rekeningrijden en een verbod op verbrandingsmotoren worden ook van tafel geveegd.

De partij pleit voor meer aandacht voor internationale treinverbindingen en wil het monopolie op kaartverkoop door nationale vervoerders doorbreken. Daarnaast wordt ProRail geïdentificeerd als een bottleneck voor nieuwe infrastructuur, een indicatie dat BVNL het niet alleen op het oog heeft op grootschalige, maar ook op meer strategische investeringen. Het omvormen van ProRail zou daarom een cruciaal onderdeel kunnen zijn van hun totale visie op infrastructuurontwikkeling.

Terwijl de partij de fiscale lasten voor automobilisten wil verminderen, spreekt BVNL zich ook uit voor het vergroten van de capaciteit van het wegennet om files te reduceren. Ze stellen specifieke projecten voor zoals de aanleg van de A3 tussen Amsterdam en Rotterdam en het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 km/uur. Deze plannen worden gecombineerd met een belofte om busverbindingen in de provincie te behouden en de transformatie van de A58 door Roosendaal in een tunnel.

Lees ook  Taxichauffeurs praten straks vloeiend Nederlands nu deadline is uitgesteld
(Tekst loopt door onder de foto)

De partij van Wybren van Haga zet in op fiscale verlagingen en omvangrijke infrastructuurprojecten in een poging om Nederland weer in beweging te krijgen

Op het gebied van openbaar vervoer is BVNL even ambitieus. Niet alleen willen ze investeren in hoogwaardig openbaar vervoer, maar ook pleiten ze voor zeven dagen per week gratis openbaar vervoer voor studenten en 65-plussers. Dit plan, zo beweert de partij, zou uiteindelijk moeten leiden tot gratis openbaar vervoer voor iedereen, om Nederland ‘weer in beweging te krijgen’. Volgens BVNL zou dit niet alleen de filedruk verminderen, maar ook de arbeidsmobiliteit verhogen en eenzaamheid onder ouderen verminderen.

Wat luchtvaart betreft, beschouwt de partij Schiphol als een cruciale economische motor die mag groeien, mits er een focus is op energiezuinige en stille vliegtuigen. De Lelylijn moet er zo snel mogelijk komen, en vliegveld Lelystad dient spoedig geopend te worden om de druk op Schiphol te verlichten. Daarbij ziet BVNL een rol weggelegd voor andere vliegvelden zoals Rotterdam/The Hague Airport, Eindhoven en Eelde.

De partij maakt eveneens een institutioneel voorstel: Rijkswaterstaat moet weer een ‘vakministerie’ worden met voldoende expertise om projecten zelfstandig te beoordelen en begeleiden.

Het is een uitgebreide en ambitieuze agenda die de contouren schetst van een Nederland waarin zowel de overheid als de belastingen krimpen, maar de investeringen in infrastructuur toenemen. De tegenstrijdigheden in deze visie zullen ongetwijfeld debat en controverse uitlokken in de komende politieke discussies.

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Spitsvervoer breekt records en OV verslaat de auto in stedelijke race
Curacao
Print Friendly, PDF & Email