Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie schetst een visie waarin duurzaamheid en sociale zorg hand in hand gaan.

In een tijd waarin klimaatverandering en duurzaamheid dominerende thema’s zijn, presenteert de ChristenUnie een verkiezingsprogramma dat gericht is op een holistische verandering van onze samenleving. De partij stelt zich op als een rentmeester van de aarde en promoot een paradigmaverschuiving van ons economisch model naar een waarin zorg voor de planeet en voor elkaar centraal staan.

Het concept van rentmeesterschap vormt de leidraad van het partijprogramma. De ChristenUnie gelooft dat het onze plicht is om zorg te dragen voor de planeet en haar bewoners, en om deze in een betere staat achter te laten voor toekomstige generaties. Een uitdaging waarvan de partij meent dat deze generatieoverschrijdend is.

Daarnaast ligt de focus op het creëren van een “opbloeiende samenleving” met een overheid die dichtbij en dienstbaar is. Dit vertaalt zich in meerdere concrete beleidsvoorstellen, waaronder investeringen in het openbaar vervoer, het spoor, en de fietsinfrastructuur. Maar de partij gaat verder dan alleen het aanleggen van nieuwe routes of het toevoegen van meer fietsenstallingen. Ze willen de hele mobiliteitscultuur van Nederland veranderen.

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie komt in een tijd van immense uitdagingen maar biedt een visie die in veel opzichten radicaal anders is.

Zo streeft de ChristenUnie naar een zogenaamd bereikbaarheidsfonds waaruit projecten kunnen worden gefinancierd die verschillende vervoersvormen combineren. Dit zou niet alleen de bereikbaarheid van steden verbeteren, maar ook van plattelandsgebieden, waar goede busverbindingen volgens de partij “van onschatbare waarde” zijn.

(Tekst loopt door onder de foto)
Mirjam Bikker 2022 - Foto: Anne-Paul Roukema

Als het gaat om mobiliteit, toont de ChristenUnie een bijzondere ambitie om de huidige trends te doorbreken. Terwijl veel van de naoorlogse infrastructuur zijn technische levensduur nadert, ziet de partij dit als een kans om niet alleen te vernieuwen, maar ook te verbeteren.

Op het gebied van het openbaar vervoer gaat de partij zelfs zo ver om te pleiten voor het schrappen van BTW op trein-, tram- en busreizen, alsmede het verwijderen van allerlei bijkomende kosten die het reizen met het openbaar vervoer ontmoedigen. Hiermee hoopt de ChristenUnie het openbaar vervoer als aantrekkelijk en betaalbaar alternatief te presenteren, met name als reactie op stijgende kosten en verminderde diensten die het platteland bedreigen.

Lees ook  Gedragscode studentenverenigingen: nultolerantie voor grensoverschrijdend gedrag

onderhoud

Wat betreft de spoorinfrastructuur, gaat het niet enkel om onderhoud, maar ook om het uitvoeren van grootse projecten zoals de Lelylijn en Nedersaksenlijn. Deze nieuwe lijnen zouden niet alleen de bereikbaarheid van het noorden van Nederland verbeteren, maar ook de reistijden tussen de Randstad en andere delen van het land verkorten. Daarnaast is er aandacht voor het moderniseren van het bestaande spoor door onder meer het inzetten van waterstof- of elektrische locomotieven.

Nog verder gaat de ambitie om op ten minste vijf spoorwegtrajecten automatisch rijden in te voeren voor 2030 en om diesellocomotieven uiterlijk in 2030 te vervangen door waterstof- of elektrische locomotieven. Deze plannen moeten de trein niet alleen als een aantrekkelijk, maar ook als een milieuvriendelijk alternatief op de kaart zetten.

Het plan bevat tenslotte ook maatregelen voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Er wordt geïnvesteerd in technologieën die het in- en uitchecken vereenvoudigen en toegankelijk maken voor mensen met fysieke of visuele beperkingen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Mirjam Bikker 2023 - Foto: Ditta van Gent Fotografie.

Het partijbestuur van de ChristenUnie draagt Mirjam Bikker voor als lijsttrekker van de partij voor de aankomende verkiezingen.

Partijvoorzitter Ankie van Tatenhove bevestigde met enthousiasme dat Mirjam Bikker, die de partij sinds begin dit jaar leidt, zich beschikbaar heeft gesteld om haar rol als voorvrouw voort te zetten. Volgens Van Tatenhove is Bikker “de aangewezen persoon” om de gedetailleerde en ambitieuze plannen van de ChristenUnie bij de kiezer onder de aandacht te brengen.

Mirjam Bikker zelf, die aan het hoofd staat van wat zij ‘Team CU’ noemt, beschouwt de recente gebeurtenissen in het land als een bron van extra motivatie om de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan. Ze sprak haar bewondering uit voor de leden van haar partij, die ze beschouwt als toegewijd en talentvol in hun streven om positieve veranderingen in Nederland te bewerkstelligen.

Lees ook  Gedragscode studentenverenigingen: nultolerantie voor grensoverschrijdend gedrag

Voor Bikker is dit een cruciaal moment: Nederland heeft, volgens haar, “meer dan ooit een verhaal van waarden nodig”, en dat is precies wat de ChristenUnie te bieden heeft. Het programma van de ChristenUnie weerspiegelt een ambitieus en veelomvattend streven naar een samenleving die zowel sociaal als ecologisch duurzaam is. Het zet in op een grote verschuiving in hoe we denken over mobiliteit, economie, en onze verantwoordelijkheid voor de planeet en voor elkaar.

Gerelateerde artikelen:
3MAAND