Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De frustratie binnen de taxibranche is groot.

Het Haagse taxibeleid staat onder druk nu de lokale taxiwereld geplaagd wordt door oneerlijke concurrentie en een gebrek aan handhaving. Richard de Mos, de voorman van Hart voor Den Haag, bekritiseert fel de aanpak van wethouder Arjen Kapteijns van GroenLinks. Volgens De Mos maakt de gemeente zich schuldig aan het negeren van illegale praktijken binnen de taxibranche, waardoor chauffeurs zonder de juiste vergunningen vrij spel hebben op taxistandplaatsen.

De zorgen in de taxibranche zijn niet van vandaag of gisteren. Al een decennium lang worstelen geregistreerde taxichauffeurs met toenemende concurrentie door chauffeurs die zich niet houden aan de sinds 2013 ingevoerde regels. Deze regels vereisen dat chauffeurs aangesloten zijn bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO) en een keurmerk dragen, wat zou moeten garanderen dat zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Echter, de Stichting Taxibelang Haaglanden signaleert dat veel chauffeurs die niet aan deze criteria voldoen toch ongestraft klanten oppikken op de officiële standplaatsen.

broodroof

De Mos wijst erop dat deze situatie leidt tot wat hij ‘broodroof’ noemt: chauffeurs met een vergunning verliezen klanten aan degenen die zich niet aan de regels houden. Dit heeft niet alleen financiële consequenties voor de legitieme taxichauffeurs, maar ondermijnt ook de kwaliteit en betrouwbaarheid van de taxidiensten die de stad aan haar bewoners en bezoekers biedt.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - taxichauffeurs op de standplaats Scheveningen

In reactie op deze problematiek in de plaatselijke media lijkt de gemeente een afwachtende houding aan te nemen. De woordvoerder van wethouder Kapteijns geeft aan dat er gesprekken plaatsvinden met de taxibranche, maar deze gesprekken leiden zelden tot concrete acties of verbeteringen in het beleid. De Mos bekritiseert deze aanpak als ontoereikend en beschuldigt de wethouder van het verschuilen achter toekomstige wetswijzigingen in plaats van nu actie te ondernemen.

Lees ook  Petitie: taxi's willen met bussen mee over de vluchtstrook

overleg

De frustratie binnen de taxibranche is groot. Er zijn regelmatig vergaderingen en overleggen, maar de frequentie en effectiviteit hiervan worden in twijfel getrokken door de taxichauffeurs. Zij voelen zich niet gehoord en zien hun inkomsten dalen terwijl de gemeente nalatig blijft in het handhaven van de bestaande regelgeving.

Wat nu op de agenda staat voor de Haagse taxibranche en de gemeente is een duidelijke behoefte aan verandering en meer betrokkenheid. De taxichauffeurs eisen dat er serieuze gesprekken worden gevoerd en dat er daadwerkelijke verbeteringen worden doorgevoerd in de handhaving van het taxibeleid. Zonder deze veranderingen blijven eerlijke chauffeurs de dupe van een beleid dat hen onvoldoende beschermt tegen oneerlijke concurrentie.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Pitane Pallas