Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De PVV maakt zich hard voor de Nederlandse reiziger, van lagere brandstofaccijnzen tot een betaalbaarder openbaar vervoer.

De PVV zet zich af tegen wat zij zien als de marginalisering van de Nederlandse automobilist. De partij schuwt felle kritiek op het huidige kabinet niet en beschuldigt het van het willen omvormen van autorijden tot een luxeproduct. Maatregelen zoals het geplande rekeningrijden en de verhoogde brandstofprijzen worden gebrandmerkt als “puur pestgedrag om de staatskas te spekken”. In plaats daarvan wil de PVV de accijnzen op brandstof verlagen.

De partij werpt zich op als een bastion van mobiliteit en persoonlijke vrijheid. Volgens de PVV is het aan het individu om te bepalen hoe men zich verplaatst, zonder inmenging van de overheid. Het pleidooi voor een hoge mate van autonomie in mobiliteitskeuzes verschilt fundamenteel van de visie die focust op klimaatmaatregelen, een visie die momenteel door vele andere partijen wordt ondersteund.

(Tekst loopt door onder de foto)
PVV-voorman Geert Wilders

De strategie van de PVV zet duidelijk in op het bewaken van de belangen van de alledaagse burger in de complexe discussies rondom infrastructuur, klimaat en economie. De partij neemt daarbij een aantal opmerkelijke standpunten in die haaks staan op het heersende beleid en op de plannen van andere politieke partijen.

Naast kritiek op het beleid voor automobilisten, richt de PVV zich ook op het openbaar vervoer. De partij pleit voor een toegankelijker en betaalbaarder openbaar vervoer, zonder spitstarieven. Daarnaast moet de NS zich volgens de PVV richten op verbeterde punctualiteit en voldoende zitplaatsen tijdens spitsuren.

Lees ook  Beleid: Mpact strijdt voor opname mobiliteitsrecht in grondwet

In hun programma besteedt de PVV tevens aandacht aan de luchtvaart en binnenvaart, beide cruciaal voor de Nederlandse economie. Schiphol, beschouwd als een belangrijke economische motor, moet volgens de partij blijven groeien. Tegelijkertijd zet de PVV vraagtekens bij de zogenaamde “vliegtaks”, die zij willen schrappen om het vliegen voor Nederlanders betaalbaar te houden.

Het partijprogramma van de PVV spreekt een brede groep Nederlanders aan die waarde hechten aan persoonlijke mobiliteitskeuzes en zich zorgen maken over de stijgende kosten van zowel autorijden als openbaar vervoer. Echter, het programma komt niet zonder controverse, vooral wanneer het gaat om klimaatverandering—aan welke de partij minder prioriteit lijkt te geven.

Al met al biedt de PVV met haar partijprogramma een confronterende maar gedetailleerde visie op de toekomst van mobiliteit in Nederland. Het programma is een uitdrukking van een diepere ideologische strijd over de rol van de overheid, de invloed van klimaatverandering op beleidskeuzes en de betekenis van persoonlijke vrijheid in een tijd van groeiende maatschappelijke uitdagingen.

Gerelateerde artikelen:
CDTONLIN