Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De proefperiode liet zien dat moderne technologie een directe impact kan hebben op het rijgedrag van automobilisten.

De introductie van een digitale waarschuwing voor automobilisten bij het naderen van schoolzones in 2024 is een grote vooruitgang in de verkeersveiligheid rond Nederlandse scholen. Dit initiatief, dat voortkomt uit een succesvolle proefperiode, is gericht op het beschermen van schoolgaande kinderen, een van de meest kwetsbare groepen verkeersdeelnemers.

Een schoolzone, gedefinieerd als een specifiek gebied rondom een school aangewezen door de gemeente, is vaak een centrum van intensieve activiteit, met kinderen en ouders die te voet, per fiets of met de auto arriveren. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt het belang van deze nieuwe technologie, waarbij data ingezet wordt om automobilisten alert te maken op hun omgeving, vooral tijdens de hectische momenten van begin en einde van de schooldag.

Deze digitale waarschuwingen, die een aanvulling vormen op fysieke wegaanduidingen, zijn getest in vijf Nederlandse gemeenten Amsterdam, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Meijerijstad en Rotterdam. Hierbij speelde de samenwerking met de PO-raad, de sectorvereniging voor primair onderwijs, een cruciale rol. Samen brachten zij de locaties van 190 schoolzones in kaart en creëerden een database met gedetailleerde informatie over schooltijden en vakanties.

(Tekst loopt door onder de foto)

“Als scholen beginnen of eindigen, krioelt het van de ouders en kinderen rondom elke school. Op de fiets, te voet of op weg naar de auto. Dit kan onverwachte situaties opleveren, want kinderen zijn nog bezig met het begrijpen van de situaties in het verkeer. Ik vind het een hele mooie uitkomst dat nu blijkt dat data hierbij kan helpen. Als mensen hun rijgedrag aanpassen door een alarm dat ze krijgen in hun auto, zijn ze extra scherp en daarmee wordt de kans op ongelukken kleiner.”

Tijdens de proefperiode van december 2022 tot juni 2023 ontvingen automobilisten bij het naderen van een schoolzone een gesproken bericht of een tekstwaarschuwing via hun (navigatie)app, met de duidelijke boodschap om vaart te minderen. Deze waarschuwingen werden mogelijk gemaakt door de samenwerking van verschillende organisaties, waaronder ANWB, Be-Mobile, Tripservice, Locatienet en GeoJunxion, die de data deelden via hun respectievelijke reisapps.

De resultaten van de proef zijn veelbelovend: uit enquêtes onder 3500 gebruikers blijkt dat meer dan de helft van de automobilisten aangeeft alerter te zijn en hun rijgedrag aan te passen door langzamer te rijden. Deze positieve reactie op de digitale waarschuwingen heeft geleid tot het besluit de proef landelijk uit te rollen.

In de volgende fase van dit project zullen alle Nederlandse scholen hun gegevens over schooltijden, vakanties en vrije dagen aanleveren aan de PO-raad. Deze informatie wordt vervolgens gedeeld met het Nationale Dataportaal Wegverkeer (NDW), dat de verantwoordelijkheid draagt om deze te combineren met de locatiedata van schoolzones. Het NDW zal deze gecombineerde gegevens vervolgens toegankelijk maken voor alle navigatieapps en autofabrikanten, inclusief de logistieke sector.

Gerelateerde artikelen:
EVI.