BLUE

Lars Winters van PiM benadrukt dat Tripp een gunstigere positie voor reizigers creëert dan andere Wmo-vervoerssystemen in Nederland.

Sinds de start op 1 augustus 2023, onderscheidt Tripp zich door gebruikers de vrijheid te bieden om zelf hun taxibedrijf te kiezen. De resultaten spreken voor zich: uit meer dan 24.000 ritten volgden bijna geen klachten en de kosten voor vervoer zijn aanzienlijk gedaald. Dit systeem, ontwikkeld door Partners in Mobiliteit (PiM), baseert zich op het Open House-model, waarbij elke vervoerder die aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan deelnemen. Dit biedt kansen voor zowel grote als kleine, lokale en regionale taxibedrijven.

In de BAR-gemeenten participeren vijf taxibedrijven: Taxi Niemantsverdriet, Taxi Air, Trevvel, RTC en de Haars Groep. Een vaststaande prijs voor het vervoer zorgt ervoor dat de concurrentie zich toespitst op de kwaliteit van de dienstverlening. Met de service van Tripp is het mogelijk om dagelijks van 07:00 uur tot middernacht gebruik te maken van taxivervoer, met uitzondering van enkele speciale dagen. Op eerste kerstdag en oudejaarsdag is het vervoer beschikbaar tot 22:00 uur, terwijl op nieuwjaarsdag de dienstverlening start vanaf 10:00 uur.

Een belangrijk kenmerk van Tripp is het gereduceerde tarief voor reizen binnen een straal van 25 kilometer van de woning van de reiziger. Dit beleid maakt lokale mobiliteit toegankelijker en voordeliger, zonder een minimale reisafstand te hanteren. Voor langere afstanden, die de 25 kilometer overstijgen, kunnen reizigers gebruikmaken van Valys-taxivervoer, mits ze beschikken over een Valys-pas.

Dat Tripp in de BAR-gemeenten goed werkt, blijkt uit een analyse van de eerste 24.000 ritten volgens de regionale omroep RTV-Ridderkerk. Die leverden in totaal slechts 35 klachten op. Het klachtenpercentage ligt met 0,35% aanzienlijk lager dan de norm die vaak gesteld wordt in systemen waar het Wmo-vervoer is aanbesteed.

(Tekst loopt door onder de foto)

De kostenstructuur van Tripp is transparant en betaalbaar. Neem bijvoorbeeld een taxirit van 4 kilometer op een donderdagmiddag. Deze rit kost de reiziger een opstaptarief van € 0,98 en een kilometertarief van € 0,16 per kilometer, wat neerkomt op een totaal van € 0,64. De totale eigen bijdrage voor zo’n reis bedraagt dan € 1,62. Dit tariefsysteem maakt Tripp een kosteneffectieve optie voor dagelijkse reizen.

“Daarmee liggen de verhoudingen in Tripp totaal anders en vooral gunstiger voor de reiziger dan in andere Wmo- vervoerssystemen in Nederland”, aldus Lars Winters van Partners in Mobiliteit (PiM), dat Tripp heeft ontwikkeld.

PiM streeft ernaar om het bereik van Tripp uit te breiden naar andere gemeenten, met als doel de positie van Wmo-reizigers te versterken, lokale vervoerders kansen te bieden en de beperkingen die voortvloeien uit Europese aanbestedingsprocedures te doorbreken. Lars Winters van PiM benadrukt dat Tripp een gunstigere positie voor reizigers creëert dan andere Wmo-vervoerssystemen in Nederland. De focus ligt op directe kwaliteitsaspecten zoals stiptheid, netheid en veiligheid, in plaats van kwartaalrapportages. Hierdoor ervaren Wmo-reizigers direct de voordelen van dit systeem.

Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET
Print Friendly, PDF & Email