DVDP

De ILT is niet van plan om op haar lauweren te rusten na deze succesvolle praktijktoets.

Een innovatieve mijlpaal in de Nederlandse taxibranche is bereikt met de afronding van de Praktijktoets Centrale Database Taxivervoer (CDT). Deze toets, uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), markeert een belangrijke stap in het moderniseren van het toezicht op de taximarkt. De ILT heeft met deze toets een alternatief getest voor de bestaande boordcomputer taxi (BCT) en de BCT-kaarten, met als doel het toezicht op de naleving van het taxivervoer te verbeteren en efficiënter te maken.

Deze ambitieuze test, die eind december 2023 werd afgerond, vond plaats in samenwerking met verschillende ICT Dienstverleners en een selectie van taxiondernemingen en -chauffeurs. Gedurende drie maanden, van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023, namen 5 ICT Dienstverleners, 23 taxibedrijven en 81 chauffeurs deel aan deze praktijktoets. In deze periode werden bijna 1.500 diensten geregistreerd, bestaande uit meer dan 9.600 verrichtingen, waaronder ritten en pauzes. De focus van deze praktijktoets was het toetsen van de gegevensuitwisseling tussen de ICT-oplossingen van de deelnemende dienstverleners en de ILT.

De evaluatie van deze uitgebreide test vond plaats op 18 januari 2024. Tijdens deze bijeenkomst zijn de conclusies en ontwikkelpunten besproken met alle betrokken partijen. De ILT heeft aangekondigd medio februari het evaluatierapport op haar website te publiceren. Dit rapport zal ongetwijfeld belangrijke inzichten bieden in de effectiviteit en de potentiële verbeterpunten van de CDT.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - Taxicentrale De Meierij - Jan van Kasteren

Taxicentrale De Meierij was een van de 23 deelnemende taxibedrijven waar de praktijktoets werd uitgevoerd.

Parallel aan de praktijktoets heeft de ILT ook aandacht besteed aan de vertraging in het wetgevingstraject. De inwerkingtreding van het nieuwe systeem is nu gepland voor 1 januari 2025. Deze wijziging vereist aanpassingen in het Besluit Personenvervoer 2000 (BP2000) en de introductie van een nieuwe ministeriële regeling voor de CDT. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt momenteel aan deze aanpassingen. Een van de kritieke aspecten in dit proces is de bescherming van privacy, gezien de continue aanlevering van taxivervoergegevens, waaronder persoonsgegevens van chauffeurs, bij een centrale database.

Lees ook  Grote schoonmaak in taxi apparatuur door uitfasering 2G netwerk

De ILT is niet van plan om op haar lauweren te rusten na deze succesvolle praktijktoets. Er wordt al onderzocht of in de tweede helft van 2024 een tweede praktijktoets of pilot kan worden uitgevoerd. Deze toekomstige test zal zich richten op het verwerken van taxivervoergegevens op basis van vrijwilligheid van deelnemende ondernemers en chauffeurs. Dit initiatief zal ongetwijfeld waardevolle ervaringen en inzichten opleveren in aanloop naar de geplande inwerkingtreding.

Deze ontwikkelingen in de taxibranche zijn niet alleen belangrijk voor de sector zelf, maar ook voor de Nederlandse overheid en consumenten. Met de introductie van een efficiënter en moderner toezichtsysteem kan de kwaliteit van het taxivervoer in Nederland verder verbeterd worden, wat uiteindelijk ten goede komt aan de gebruikers van deze diensten.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET
Print Friendly, PDF & Email