DVDP

Om te komen tot een goede prestatievergelijking wordt door ACM gekeken naar de aspecten kostenefficiëntie en doelmatigheid van de vervoersbedrijven GVB, RET en HTM.

Een recente prestatieanalyse van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft licht geworpen op de efficiëntie en kwaliteit van het openbaar vervoer in de drie grootste Nederlandse steden: Amsterdam, Rotterdam, en Den Haag. De analyse, die zich richtte op de gemeentelijke vervoersbedrijven GVB, RET, en HTM, heeft subtiele verschillen aan het licht gebracht op het gebied van kostenefficiëntie, kwaliteit van de dienstverlening, en duurzaamheid.

De studie, uitgevoerd door de ACM, benadrukt het belang van kostenefficiëntie en doelmatigheid binnen het stedelijk vervoer. Deze aspecten zijn cruciaal voor het waarborgen van een duurzame en betaalbare mobiliteit in stedelijke gebieden. De vergelijking toont aan dat de RET in Rotterdam met €11,75 per dienstregelingskilometer de meest kostenefficiënte dienst uitvoert, gevolgd door de HTM in Den Haag met €11,83, en het GVB in Amsterdam met €14,36 per kilometer. Het verschil in kosten wordt deels verklaard door de mate van subsidie die de vervoersbedrijven ontvangen, alsook door de verschillen in de bezettingsgraden, voornamelijk beïnvloed door de inzet van metro’s in zowel Amsterdam als Rotterdam.

Op het vlak van punctualiteit scoren alle drie de vervoersbedrijven hoog, met het busvervoer van zowel GVB als RET die rond de 90% punctualiteit behalen, en de HTM iets lager met ongeveer 85%. De tramdiensten van alle drie de bedrijven laten een vergelijkbare punctualiteit zien van rond de 91%. Deze hoge punctualiteitscijfers illustreren de prioriteit die wordt gegeven aan het naleven van de geplande dienstregeling, ondanks de uitdagingen zoals personeels- en materieeltekorten.

Lees ook  Booking.com onder vuur met belastingperikelen en mededingingszorgen
(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - HTM Den Haag

In de Wet personenvervoer 2000 is opgenomen dat de ACM een prestatievergelijking uitvoert, om de stadsvervoerders te stimuleren om de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren.

De ervaren kwaliteit van het vervoer, beoordeeld door de reizigers op basis van comfort, gemak, en veiligheid, toont ook aan dat de klanttevredenheid over het algemeen op een hoog niveau ligt bij alle drie de organisaties. Met de minste klachten en calamiteiten scoort HTM het hoogst op klanttevredenheid, wat de inzet van het bedrijf voor een kwalitatieve dienstverlening benadrukt.

Duurzaamheid is een ander cruciaal aspect waarop de vervoersbedrijven worden beoordeeld, vooral in het licht van nieuwe Europese richtlijnen die vanaf 2025 een uitvoeriger rapportage over milieu-impact vereisen. HTM blinkt uit met de laagste CO2-uitstoot, mede dankzij de inzet van aardgasbussen, terwijl GVB opvalt met de grootste vloot emissievrije bussen. RET staat voor de grootste uitdaging wat betreft de reductie van CO2-uitstoot, een gebied waarop het bedrijf zich zal moeten focussen om aan de toekomstige milieu-eisen te voldoen.

De bevindingen van dit rapport onderstrepen het belang van continue verbetering en innovatie binnen het stadsvervoer. De onderhands gegunde concessies bieden deze vervoersbedrijven de mogelijkheid om zich te richten op kwaliteitsverbetering zonder de druk van concurrentie. Dit stimuleert niet alleen een hogere standaard van dienstverlening, maar ook een meer duurzame en efficiënte benadering van stedelijk vervoer.

WP2000

Deze website biedt toegang tot de volledige tekst van de Wet personenvervoer 2000, geldend vanaf 1 januari 2024. Deze wet regelt verschillende aspecten van personenvervoer in Nederland, waaronder openbaar vervoer, besloten busvervoer en taxivervoer. Het beoogt een betere afstemming tussen vraag en aanbod in het personenvervoer en stimuleert competitie in het regionaal openbaar vervoer.

Lees ook  Booking.com onder vuur met belastingperikelen en mededingingszorgen
ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET
Print Friendly, PDF & Email