DVDP

Dwangsluiting door chauffeurs zorgt voor zeer onveilige situaties tijdens de spits en blijkt gevaarlijk voor reizigers.

Na een verontrustend incident waarbij een meisje bekneld raakte tussen de deuren van een bus van De Lijn, heeft het Vlaamse openbaarvervoerbedrijf in samenwerking met de gemeente Kampenhout en de politiezone KASTZE grondige maatregelen genomen om de veiligheid van passagiers te waarborgen. Op 5 december 2023, op de route van Steenokkerzeel naar Keerbergen, vond het voorval plaats dat aanleiding gaf tot een uitvoerige evaluatie van de deursluitingsmechanismen op de bussen.

Uit een gedetailleerd onderzoek, verricht door zowel De Lijn als een externe expert aangesteld door de onderaannemer, is gebleken dat het beveiligingsmechanisme tegen het inklemmen van reizigers feilloos functioneert, behalve in gevallen van dwangsluiting. Deze specifieke modus maakt het mogelijk de deuren te sluiten terwijl er mensen voor de optische sensoren staan, een scenario dat zich voordoet wanneer de bus overvol is.

Dwangsluiting is een proces waarbij de deuren sluiten terwijl er nog mensen voor de optische sensoren staan, vaak voorkomend bij overvolle bussen.

Deze bevinding heeft geleid tot directe actie van De Lijn, die in samenwerking met de fabrikant van de bussen aanpassingen aan de software doorvoert om ook bij dwangsluiting de veiligheid van passagiers te garanderen. Totdat deze aanpassingen zijn geïmplementeerd, heeft De Lijn instructies gegeven aan chauffeurs op de desbetreffende schooldiensten om de deuren enkel automatisch te laten sluiten, gebruikmakend van de bestaande beveiligingsmechanismen.

Daarnaast heeft De Lijn de bezetting op de schoollijnen in Kampenhout onder de loep genomen. Hoewel uit observaties blijkt dat er geen sprake is van structurele overbezetting, is wel geconstateerd dat de capaciteit van de voertuigen niet optimaal wordt benut. Passagiers neigen ernaar dicht bij de deuren te blijven staan, wat het doorschuiven naar binnen toe bemoeilijkt. Als reactie hierop heeft De Lijn sensibiliseringsacties gelanceerd, gericht op het stimuleren van passagiers om door te schuiven, waardoor de beschikbare ruimte binnen de bus efficiënter wordt gebruikt.

Lees ook  Spitsvervoer breekt records en OV verslaat de auto in stedelijke race
(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: De Lijn - Reiziger toont ticket aan vrouwelijke chauffeur

Chauffeurs van de betreffende schooldiensten zijn geïnstrueerd om de deuren enkel automatisch te laten sluiten, waardoor de standaardbeveiligingsmechanismen altijd actief zijn.

De gemeente Kampenhout en De Lijn benadrukken beiden dat veiligheid voorop staat en blijven de situatie nauwgezet monitoren. In het kader van de invoering van het nieuwe Hoppin-netwerk, een initiatief dat streeft naar een geïntegreerd en gebruiksvriendelijk openbaar vervoersnetwerk, zullen de schoollijnen verder worden geëvalueerd en geïntegreerd, met als doel de dienstverlening en veiligheid te verbeteren.

Deze reeks maatregelen onderstreept het commitment van alle betrokken partijen aan het verbeteren van de veiligheid en de kwaliteit van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Het is een duidelijk signaal dat de veiligheid van de passagiers prioriteit heeft en dat er actief wordt gewerkt aan het voorkomen van soortgelijke incidenten in de toekomst.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Chiron
Print Friendly, PDF & Email