Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Rover ziet er niets in om de NS-reiziger nog meer drempels op te werpen.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) voeren een wijziging door in het systeem voor Samenreiskorting, wat volgens de organisatie bedoeld is om de regeling te vereenvoudigen en misbruik tegen te gaan. Echter, deze aanpassing wordt door reizigersvereniging Rover bekritiseerd als onnodig complex en een belemmering voor het gebruik van het openbaar vervoer.

Vanaf 22 april 2024 zal het niet langer mogelijk zijn om de Samenreiskorting direct bij een NS-kaartautomaat op een OV-chipkaart te laden. In plaats daarvan introduceert NS een systeem met Samenreiscodes, die door NS-abonnementhouders online gegenereerd en vervolgens via e-mail of WhatsApp gedeeld moeten worden met medereizigers. Deze codes kunnen binnen drie dagen gebruikt worden om een Samenreisticket Dal te bestellen of aan een NS Flex-abonnement te koppelen.

Dit nieuwe proces markeert een duidelijke verschuiving van fysieke interactie met een kaartautomaat naar een volledig digitaal systeem, waarbij NS hoopt onduidelijkheden en discussies aan de kaartautomaat te voorkomen. Volgens de NS moet de maatregel helpen om het meereizen met onbekenden te beperken, iets wat de organisatie als een ongewenst gebruik van de Samenreiskorting ziet.

(Tekst loopt door onder de foto)
NS
Foto: © Pitane Blue - NS - eerste klasse.

NS wil de prijsfactor van de eerste klasse ten opzichte van de tweede klasse verhogen naar 1,7. Dit ligt in lijn met hun onderzoek van vorig jaar naar de waardering voor de eerste klas, het effect van het niet indexeren van de eerste klas en de interesse van reizigers voor de eerste klas. Vorig jaar heeft Rover daarom positief geadviseerd over een eerdere verhoging. Zij adviseren dit jaar in lijn met voorgaande jaren positief op uw nieuwe voorstel gezien de resultaten van dit onderzoek.

Rover, de reizigersvereniging, staat kritisch tegenover deze vernieuwing. Freek Bos, directeur van Rover, uit twijfels over de noodzaak van deze maatregel. Hij benadrukt dat er geen duidelijk bewijs is dat reizigers massaal misbruik maken van het systeem door met onbekenden mee te reizen. Bovendien was het altijd al mogelijk om maximaal drie personen met 40% korting mee te nemen, een regeling die in het leven is geroepen om de concurrentie met de auto – die vaak met vier personen tegen een vast tarief rijdt – aan te gaan. Rover ziet de nieuwe eis van Samenreiscodes als een onnodige complicatie die het gebruik van de trein, vooral voor vriendengroepen, bemoeilijkt.

Lees ook  RailConnect: van frustratie naar innovatie

Een voorstel van de NS om het aantal keren dat abonnementhouders per maand Samenreiskorting kunnen aanvragen te beperken tot drie keer, is na bezwaren van Rover en andere consumentenorganisaties ingetrokken. Hierdoor blijft het voor reizigers mogelijk om onbeperkt gebruik te maken van de Samenreiskorting, mits zij het nieuwe proces volgen en reizen met maximaal drie bekenden.

De wijziging in het Samenreiskortingssysteem reflecteert een bredere trend in het openbaar vervoer naar digitalisering en het gebruik van technologie om processen te stroomlijnen. Echter, de vraag blijft of deze technologische vooruitgang niet ten koste gaat van toegankelijkheid en gebruiksgemak voor de gemiddelde reiziger.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
DVDP