Print Friendly, PDF & Email
DVDP

Experts vragen EU om heroverweging van rijbewijswijzigingen en het riskant plan 16-jarigen mogelijk achter het stuur van 2,5 ton SUV's toe te staan.

De Europese Unie staat op het punt een controversiële wijziging in haar rijbewijsregelgeving door te voeren, die jongeren toestaat op beduidend jongere leeftijd zware voertuigen te besturen. Volgens voorstellen die momenteel worden overwogen, zouden 17-jarigen in staat worden gesteld vrachtwagens te besturen en 16-jarigen SUV’s die tot 2,5 ton wegen. Deze voorstellen maken deel uit van een herziening van de EU-rijbewijsrichtlijn, die de normen en procedures voor rijopleidingen in EU-landen regelt.

Op dit moment moeten kandidaten minimaal 21 jaar oud zijn om met een vrachtwagenopleiding te beginnen, hoewel nationale overheden deze leeftijdsgrens naar 18 jaar kunnen verlagen als de kandidaat slaagt voor een initiële theorie-test. Ongeveer de helft van de EU-landen maakt gebruik van deze mogelijkheid. De transportcommissie van het Europees Parlement overweegt nu echter om deze leeftijdsgrens verder te verlagen naar 17 jaar, op voorwaarde dat deze jonge bestuurders worden begeleid door een volwassene van 24 jaar of ouder.

(Tekst loopt door onder de foto)

EU overweegt om rijbewijsleeftijd te verlagen, experts slaan alarm.

Statistieken en onderzoeken wijzen op een hoger ongevalsrisico bij jongere bestuurders. Onderzoek van de Duitse verzekeringsassociatie toont aan dat jonge vrachtwagenbestuurders tussen de 18 en 20 jaar verantwoordelijk zijn voor ongeveer 25% van de ongevallen afgezet tegen het aantal rijbewijshouders in deze leeftijdsgroep. Dit risico neemt af met de leeftijd, tot ongeveer 1-2% bij oudere leeftijdsgroepen. Daarnaast wordt het als moeilijk beschouwd voor de begeleidende volwassenen om constant waakzaam te blijven, wat de veiligheid op de weg verder in gevaar kan brengen.

Lees ook  Klimaat: jongeren scoren lager op klimaatbewustzijn dan ouderen

Naast de kwestie van jonge vrachtwagenchauffeurs, wordt ook voorgesteld om 16-jarigen met een B1-rijbewijs toe te staan voertuigen tot 2,5 ton te besturen, mits de snelheid technisch beperkt is tot 45 km/u. Dit zou jongere bestuurders in staat stellen om aanzienlijk grotere voertuigen te besturen dan momenteel toegestaan, wat vragen oproept over de veiligheid en haalbaarheid van dergelijke maatregelen.

De aanpassingen in de wetgeving lijken te zijn gericht op het aanpakken van bestaande problemen, zoals het tekort aan gekwalificeerde vrachtwagenchauffeurs en de noodzaak om jongere bestuurders in landelijke gebieden mobiliteitsoplossingen te bieden. Echter, critici argumenteren dat deze voorstellen de verkeersveiligheid in gevaar brengen en suggereren dat er betere oplossingen zijn, zoals het verbeteren van de werkomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs, het verhogen van hun salarissen, en het uitbreiden van openbaar vervoer en veilige infrastructuur voor voetgangers en fietsers.

De voorgestelde wijzigingen zullen naar verwachting eind februari in de plenaire vergadering van het Europees Parlement ter stemming worden gebracht. Met het oog op de verkeersveiligheid voor alle EU-burgers roepen tegenstanders van de wijzigingen de parlementsleden op om tegen deze amendementen te stemmen en te pleiten voor beleid dat weloverwogen en veilig is, vrij van politieke belangen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
DISPATCH