Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Van Hool, producent van bussen, touringcars en industriële voertuigen, heeft tijdens een bijzondere ondernemingsraad de krachtlijnen van haar ‘Herstelplan Van Hool’ voorgesteld aan de werknemersvertegenwoordigers.

Het bedrijf heeft de intentie uitgesproken om haar activiteiten strategisch te heroriënteren naar marktsegmenten waar klanten bewust kiezen voor de hoogwaardige kwaliteit van de Van Hool producten, aldus het persbericht van vanochtend wat het digitale vakmagazine Personenvervoer Magazine bestudeerde.  

De uitvoering van het ‘Herstelplan Van Hool’ is zo opgesteld dat het een duurzame toekomst op eigen kracht voor het bedrijf mogelijk maakt. Helaas brengt de intentie tot heroriëntatie ook moeilijke ingrepen met zich mee. Om deze strategische koerswijziging te ondersteunen zullen organisatie, werkwijze en aantal medewerkers in lijn moeten gebracht worden. Het bedrijf betreurt dan ook ten zeerste dat zij, in de periode 2024-2027, een noodzakelijke herstructurering zou doorvoeren in de vestiging te Koningshooikt. Dit plan zou resulteren in het afscheid van ongeveer 1.100 gewaardeerde collega’s in die periode. 

“We begrijpen de impact die dit plan heeft op medewerkers en hun families, en het valt ons zwaar om deze stap te zetten,” zegt co-CEO Marc Zwaaneveld. “Echter, gezien de hoogdringende situatie waarin het bedrijf zich bevindt, is het echt noodzakelijk om deze maatregelen te nemen om een duurzame toekomst van Van Hool veilig te stellen. Met dit ‘Herstelplan Van Hool’ blijven we een betekenisvolle werkgever in Vlaanderen.” 

Het grootste aantal vertrekken, ongeveer 830, zal dit jaar plaatsvinden. Dit omvat verschillende vormen van afscheid zoals ontslagen, pensioenregelingen en natuurlijk verloop. In de jaren 2025 en 2026 zouden, gebaseerd op de ervaringen uit het verleden, nog eens ruim 50 natuurlijke vertrekken gepland worden, waardoor de doelstellingen voor het herstelplan voor die periode bereikt kunnen worden. In 2027 zouden nog eens ongeveer 220 medewerkers het bedrijf verlaten via ontslagen en pensioenregelingen. Het ‘Herstelplan Van Hool’ voorziet op termijn een directe tewerkstelling van ongeveer 1.400 medewerkers en bijna 3.000 wanneer de indirecte werkgelegenheid, waarvan het overgrote deel in de regio, meegeteld wordt. De werknemersvertegenwoordigers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de komende informatie- en consultatierondes. 

Lees ook  Van Hool: kandidaat-overnemers in de rij ondanks bankweerstand

Het ‘Herstelplan Van Hool’ en de daarmee gepaard gaande heroriëntatie van de activiteiten zijn het antwoord om de uitdagende financiële omstandigheden waarin Van Hool zich bevindt te keren. Deze omstandigheden werden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder de impact van het coronavirus, hoge energiekosten, sterke inflatie en wereldwijde toeleveringsproblemen van onderdelen. De directie van Van Hool is vastbesloten om deze uitdagingen aan te pakken en door de uitvoering van het ‘Herstelplan Van Hool’ het bedrijf weer op het juiste spoor te brengen. 

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © De Lijn - Van Hool

Van Hool zal in gesprek gaan met klanten uit diverse markten, waaronder het openbaar vervoer, om de gevolgen van deze mogelijke heroriëntatie te bespreken. Deze verandering betekent namelijk dat het bedrijf selectiever zal zijn in het accepteren van nieuwe opdrachten vanuit het openbaar vervoer. 

De productie van bussen en touringcars zal voornamelijk plaats vinden in de fabriek in Skopje, Noord-Macedonië. In Koningshooikt zou de divisie IV (Industriële Voertuigen) zich toespitsen op opleggers waarvoor een hogere mate van kennis vereist is en die een hogere toegevoegde waarde bieden voor de klant én voor Van Hool. De divisie B&C (Bus & Coach) zal haar kenniscentrum, onderzoek & ontwikkeling, prototypebouw en na-verkoop in Koningshooikt behouden. 

Van Hool is opgericht in 1947. Het overgrote deel van de productie is bestemd voor Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf telt circa 4.100 medewerkers wereldwijd, waarvan het grootste deel in de productievestigingen in Koningshooikt (België) en in Skopje (Noord-Macedonië). 

Redactiefoto cover Personenvervoer Magazine.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Einde van een tijdperk: faillissement Van Hool laat diepe wonden na
CDTONLIN